Często zadawane pytania

Znamy potrzeby naszych klientów i rozumiemy, co ich interesuje. Oto zbiór często zadawanych pytań.

Problem podróżnika biznesowego - TSP (Travelling Salesman Problem) - co to jest?

Problem komiwojażera (TSP) to trudny problem optymalizacji dyskretnej, wyrażający matematycznie i uogólniający zadanie znalezienia najkrótszej możliwej trasy przechodzącej przez wszystkie określone punkty na mapie.

Optymalizacja tras partii zamówień i zdefiniowanych grup pojazdów - Problem trasowania pojazdów - VRP (Vehicle Routing Problem)

Problem routingu pojazdów (VRP) to kombinatoryczna optymalizacja i problem programowania liczb całkowitych, który pyta „Jaki jest optymalny zestaw tras dla floty pojazdów, aby przejechać w celu dostarczenia do określonej grupy klientów?”. Uogólnia dobrze znany problem komiwojażera (TSP). Po raz pierwszy pojawiło się w artykule George’a Dantziga i Johna Ramsera w 1959 roku [1], w którym napisano pierwsze podejście algorytmiczne i zastosowano je do dostaw benzyny. Często kontekst polega na dostarczaniu towarów znajdujących się w centralnym składzie klientom, którzy złożyli zamówienia na takie towary. Celem VRP jest zminimalizowanie całkowitego kosztu trasy. W 1964 roku Clarke i Wright ulepszyli podejście Dantziga i Ramsera, stosując skuteczne chciwe podejście zwane algorytmem oszczędności.

Określenie optymalnego rozwiązania VRP jest NP-trudne [2], więc rozmiar problemów, które można optymalnie rozwiązać za pomocą programowania matematycznego lub optymalizacji kombinatorycznej, może być ograniczony. Dlatego komercyjne solwery mają tendencję do używania heurystyk ze względu na rozmiar i częstotliwość rzeczywistych VRP, które muszą rozwiązać.

VRP ma wiele bezpośrednich zastosowań w przemyśle. W rzeczywistości użycie komputerowych programów optymalizacyjnych może przynieść firmie oszczędności rzędu 5% [3], ponieważ transport jest zwykle istotnym składnikiem kosztu produktu (10%) [4] – w rzeczywistości sektor transportu stanowi 10 % PKB UE. W konsekwencji wszelkie oszczędności uzyskane przez VRP, nawet poniżej 5%, są znaczące.

Czy SW bierze pod uwagę aktualną sytuację drogową, terminy itp.?

Tak, spodziewamy się około 60% zamknięć ruchu, zwłaszcza tych trwających dłużej, które pojawiają się w publicznie dostępnych państwowych systemach informacyjnych. Uwzględniamy również indywidualne raporty od naszych klientów. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować krótkoterminowych zamknięć, ponieważ większość gmin nie przechowuje ich w systemie.

Aktualna sytuacja na drogach nie może znaleźć odzwierciedlenia w planie, ponieważ zmienia się co minutę. Projektujemy trasy i prognozujemy czasy przejazdów na podstawie danych historycznych z danych uzyskanych przy użyciu śledzenia pojazdów GPS o różnych porach dnia (np. Węzeł południowy jest zwykle wolniejszy w poniedziałek rano niż iw środę wieczorem). Proponowane trasy i czasy przejazdów są zatem bardzo realne.

Możemy wyłączyć uwzględnianie ruchu (np. Na potrzeby jednorazowych obliczeń analiz).

Przyspiesz, rabat. Zarabiać więcej.

    Natychmiast zajmiemy się Twoim zgłoszeniem.