Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez firmę Solvertech s.r.o. z siedzibą Veselá 52, 756 51 Zašová, numer identyfikacyjny: 28604377, wpisaną do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Ostrawie pod nr. zn. C 34226 / KSOS („my”), który jest jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych.

E-mail kontaktowy: info@solvertech.cz

Ponieważ zależy nam na ochronie Twoich danych osobowych, przygotowaliśmy dla Ciebie informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady. 2016/679 w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Dowiesz się w nich przede wszystkim, jakie dane osobowe przetwarzamy, dlaczego to robimy, jak z nimi współpracujemy i jak długo będziemy je przechowywać.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy przetwarzania danych osobowych, jeśli jesteś naszym klientem, partnerem biznesowym lub użytkownikiem strony internetowej solvertech.pl (zwanej dalej „Witryną”).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Niektóre z Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy oraz zamówienia naszych usług i towarów.

Oto Twoje dane:

 • imię Nazwisko
 • nazwa pracodawcy,
 • IČO, DIČ, numer konta bankowego,
 • adres
 • adres e-mail
 • numer telefonu,
 • nasza wzajemna komunikacja
 • informacje i dokumenty, które nam przekazujesz w ramach świadczenia usług
 • Twoja ocena naszych usług

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w zakresie zamówionych u nas towarów i usług, naszej komunikacji między nami oraz innych szczegółów dotyczących zawartej między nami umowy. Przechowujemy również naszą komunikację oraz informacje, które nam przekazałeś przed zawarciem umowy, w przypadku gdy umowę zawieramy wspólnie – w ramach negocjacji przed zawarciem umowy.

Używamy plików cookie i wysyłamy biuletyny

Do funkcjonowania Serwisu używamy plików cookies. Wszystkie informacje na temat plików cookie można znaleźć poniżej w części niniejszych informacji, która dotyczy plików cookie.

Jeśli zawarłeś z nami umowę, mamy prawo do wysyłania Ci naszych biuletynów przez okres 3 lat, chyba że odmówisz tego bezpośrednio, klikając biuletyn lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@solvertech.cz Nasz uzasadniony interes nam na to pozwala.

Co uprawnia nas do przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z kilku powodów. Każda z tych przyczyn musi być również uzasadniona podstawą prawną przetwarzania, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem.

Powody, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, to:

Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy i rozwiązaniem Twojego zamówienia

Z tego powodu przetwarzamy dane osobowe, abyśmy mogli dostarczać Ci towary i usługi, które u nas kupiłeś lub zamówiłeś, a także abyśmy mogli kontaktować się i komunikować z Tobą w sprawach zamówień i umów.

Nasz uzasadniony interes

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, ponieważ pozwala nam na to nasz prawnie uzasadniony interes. W rezultacie możemy dostosować ofertę do Twoich potrzeb lub podjąć odpowiednie działania w celu wyegzekwowania lub obrony naszych roszczeń prawnych.

To nasz obowiązek

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, ponieważ nakazuje nam to prawo. Zgodnie z ustawą o rachunkowości jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów podatkowych – faktur, na których mogą znajdować się Twoje dane osobowe.

Twoja zgoda

W niektórych przypadkach możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nawet po okresie, w którym wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub w przypadku cofnięcia zgody nie jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszystkich Twoich danych osobowych, możemy zachować te, na które pozwala nasz uzasadniony interes lub prawo. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

W niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe w celach, w których jest to niezbędne do podania nam Twoich danych osobowych. Na przykład, jeśli jesteś zainteresowany zamówieniem naszych towarów i usług, potrzebujemy Twoich danych osobowych, abyśmy mogli wspólnie zawrzeć umowę lub abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w trakcie naszej współpracy. Niestety bez niego to nie zadziała.

Jeśli nie chcesz otrzymywać naszych biuletynów, możesz to również zrobić, klikając ogłoszenie biznesowe.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Kiedy zawieramy umowę, przechowujemy Twoje dane osobowe dłużej niż nasza współpraca do czasu dostarczenia towarów i realizacji usług, na przykład z powodów odstąpienia od umowy, reklamacji, reklamacji i innych roszczeń. Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi rachunkowości jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów podatkowych przez okres 10 lat od zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym miała miejsce transakcja. Dlatego nie możemy usunąć Twoich danych osobowych zaraz po zakończeniu naszej współpracy.

Możesz jednak mieć pewność, że przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko przez niezbędny czas i w rozsądnym zakresie. Okres przechowywania Twoich danych osobowych jest następnie określany zgodnie z następującą logiką

 • przez czas trwania umowy między nami;
 • na czas niezbędny do ochrony naszych praw oraz na czas niezbędny do ustalenia,
 • dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych (do 4 lat);
 • przez czas trwania naszych ewentualnych innych prawnie uzasadnionych interesów (do 4 lat);
 • na okres określony prawem (do 10 lat).A co z ciasteczkami?

A co z cookies?

Do działania Serwisu używamy plików cookies, czyli małych plików, które nasza strona internetowa przechowuje na Twoim urządzeniu za pomocą przeglądarki. Pliki cookie mogą rejestrować określone informacje z Twoich wizyt w Witrynie. Pliki cookie można podzielić na niezbędne, analityczne i marketingowe.

Tak zwany niezbędne pliki cookies są niezbędne do zapewnienia działania Serwisu. Zgoda nie jest wymagana do korzystania z tych plików cookie, jest to nasz uzasadniony interes w prawidłowym działaniu Witryny.

Stosowanie tzw Analityczne pliki cookie są również naszym prawnie uzasadnionym interesem. Pliki cookies należące do tej kategorii służą głównie do anonimowego śledzenia ruchu i aktywności użytkowników w Serwisie. To pozwala nam monitorować, co lubią nasi klienci i ulepszać nasze usługi.

Marketingowe pliki cookies umożliwiające np. Używamy również Remarketingu w Witrynie. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu nasze towary poprzez ukierunkowaną reklamę. Ale potrzebujemy Twojej zgody.

Używamy plików cookies do przetwarzania następujących danych osobowych:

 • cookies;
 • Adres IP Twojego komputera;

Polityka cookies:

CookiesDlaczego ich używamy?Ile czasu minie, zanim je usuniemy?
_ga
_gid
_ga a _gid przypisuje losowy identyfikator każdemu odwiedzającemu naszą stronę internetową, co pozwala nam mierzyć ruch na naszej stronie internetowej, generować statystyki dotyczące ruchu i zachowań odwiedzających naszą stronę internetową.2 lata
24 godziny
NIDPlik cookie NID zawiera unikalny identyfikator, którego Google używa do zapamiętania Twoich ustawień i innych informacji, takich jak preferowany język (np. Czeski), ile wyników wyszukiwania chcesz zobaczyć na jednej stronie (np. 10 lub 20) i czy chcesz włączony filtr bezpieczny. Wyszukiwarka Google.1 rok
APNUIDUżywany do analityki internetowej.pół roku
sidPrzechowuje identyfikator powracającego użytkownika.1 miesiąc
__insp_sidUżywane do celów reklamowych. (Śledzenie, narzędzie do testów A / B https://www.inspectlet.com)1 rok
cRozpoznaje powracającego użytkownika.
pll_languageZapisuje preferencje językowe użytkownika.1 rok
__insp_slimZastosowanie techniczne.1 rok
__insp_padUżywane do celów reklamowych. (Śledzenie, narzędzie do testów A / B https://www.inspectlet.com)1 rok
__insp_targlptZastosowanie techniczne.1 rok
_gcl_auSłuży do konwersji sprzedaży.1 rok
__tawkuuidPlik cookie jest zapamiętywany przez użytkownika naszej strony internetowej, dzięki czemu można kontynuować rozmowę i świadczyć lepsze usługi.6 miesięcy
CONSENTPrzechowuje zgodę na używanie plików cookies.18 lat
leady_session_idUżywane do celów reklamowych. (Identyfikacja klientów korporacyjnych za pomocą narzędzia https://leady.cz/)Po zamknięciu przeglądarki
IDESłuży do wyświetlania odpowiednich reklam.1,5 roku
TawkConnectionTimeZastosowanie techniczne (okno czatu https://www.tawk.to/)Po zamknięciu przeglądarki
OTZUżywany w Google Analytics1 rok
1P_JARGromadzi statystyki na naszej stronie internetowej i przechowuje konwersje.1 rok
__insp_uidzastosowanie technicznebez limitu
__insp_nvzastosowanie techniczne1 rok
KADUSERCOOKIEIdentyfikacja urządzeń – bardziej ukierunkowane reklamy6 miesięcy
ANIDUżywane do celów reklamowych.2 roky
__insp_targlpuzastosowanie techniczne1 rok
__insp_widzastosowanie techniczne1 rok

Co upoważnia nas do korzystania z plików cookies?

Chociaż nie możemy bezpośrednio zidentyfikować Cię za pomocą plików cookie, gromadzenie plików cookie można uznać za przetwarzanie danych osobowych odwiedzających. Używamy wspomnianych plików cookie na podstawie naszego uzasadnionego interesu i przetwarzamy pliki cookie, za pomocą których za Państwa zgodą kierujemy reklamy dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Jakie masz prawa w zakresie plików cookies?

Możesz także korzystać z Serwisu w trybie, który nie pozwala na używanie plików cookies, dzięki czemu nie będziemy mogli zbierać danych o Twoim zachowaniu w Serwisie. Możesz ustawić ten tryb w swojej przeglądarce internetowej lub możesz sprzeciwić się takiemu gromadzeniu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 21 RODO. Sprzeciw można wnieść, przesyłając go na nasz adres kontaktowy. Następnie niezwłocznie rozpatrzymy sprzeciw, ale nie później niż miesiąc po jego otrzymaniu.

Zgoda na przetwarzanie tzw Możesz przyznać lub cofnąć „marketingowe pliki cookie” za pośrednictwem swojej przeglądarki.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku odrzucenia plików cookies lub wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, Serwis może nie wyświetlać się w 100% poprawnie.

Kto oprócz nas ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przekazujemy następującym osobom i podmiotom – podmiotom przetwarzającym lub administratorom danych osobowych.

Pomagają nam one ocenić nasze kampanie reklamowe:

 • Google Inc., Kalifornia, USA
 • Facebook Inc., Kalifornia, USA
 • Sklik, Seznam.cz, Praga, Republika Czeska
 • Grupa Microsoft, Redmond, Waszyngton, USA
 • Inspectlet Service, Santa Clara, USA
 • Serwis Tawk.to, Las Vegas, USA
 • Serwis Imper.cz, Praga, Czechy

W pracy firmy pomagają nam również następujące osoby, które również mogą mieć dostęp do Twoich danych:

 • Starszy sprzedawca, Tomáš Kachel, ID: 74408267, U Vodojemu 1167, 757 01, Valašské Meziříčí
 • Kierownik projektu, Roman Bartolšic, ID: 06243193, Merhautova 836/64, 613 00, Brno – Zábrdovice
 • Projektant stron internetowych i grafik, Lukáš Hladeček, ID: 72220902, Dvořákova 703/4, 360 17, Karlovy Vary – Stará Role
 • Ekspert SEO, Šárka Jakubcová, ID: 88027767, 251 66, Hrusice ev. Nie. 31

Dostęp do Twoich danych mogą mieć również inne osoby, które z nami współpracują, przygotowują oferty i negocjują z Tobą warunki umowy, z którymi również zawarliśmy umowy o przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe organom publicznym, jeśli leży to w naszym interesie lub jeśli nas o to poproszą.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz wszystkie prawa przyznane Ci przez prawo. Możesz poprosić nas o poinformowanie Cię, jakie dane osobowe przetwarzamy, a jeśli nas o to poprosisz, musimy dać Ci do nich dostęp. Możesz poprosić nas o poprawienie nieprawidłowych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych. Pod pewnymi warunkami jesteśmy również zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, jeśli nas o to poprosisz. Jeżeli podejrzewasz, że Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, masz możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oprócz powyższych praw przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw można wnieść przesyłając go na nasz adres kontaktowy lub e-mailem. Następnie niezwłocznie rozpatrzymy sprzeciw, ale nie później niż miesiąc po jego otrzymaniu.

Czy masz jakieś inne pytania?

Jeśli masz dalsze pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, wyślij nam wiadomość e-mail, a my odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.