Artykuł   9. 1. 2024 Efektywność dostaw w ich planowaniu. Co to jest i jak ją poprawić?

Efektywność dostaw będzie dla Ciebie istotna w znaczeniu utrzymywania jakości przy jak najniższych kosztach transportu.  Każde przedsiębiorstwo, które pragnie zaoferować swoim klientom usługi najwyższej jakości, jednocześnie minimalizując koszty operacyjne powinno dążyć do poprawiania efektywności.

Co to jest Efektywność Dostaw?

Efektywność dostaw (zwana również jako delivery efficiency) odnosi się do zdolności firmy do wprowadzenia produktów lub usług na rynek i dostarczenia ich do miejsca docelowego na czas przy jak najniższych możliwych kosztach. Żeby zrozumieć to na przykładzie optymalizacja i monitorowanie procesów logistycznych, takich jak zarządzanie zapasami w magazynach czy czas realizacji zamówienia, mogą przyczynić się właśnie do poprawy efektywności dostaw.

Jak Poprawić Efektywność Dostaw?

Osiągnięcie wysokiej efektywności dostaw nie jest procesem jednorazowym. Wymaga ciągłego wprowadzania ulepszeń w poszczególnych operacjach. Aby zoptymalizować procesy, niezbędne jest zaangażowanie wszystkich podmiotów uczestniczących w różnych etapach logistycznych. Etapami są, planowanie wdrażania i kontrolowania skutecznego przepływu i przechowywania towarów, usług i powiązanych informacji. Etapy logistyczne zazwyczaj obejmują prognozowanie popytu, pozyskiwanie i zaopatrzenie, planowanie produkcji, zarządzanie zapasami, magazynowanie i transport.

Zaawansowana technologia, taka jak oprogramowanie do planowania transportu może poprawić efektywność dostaw. Systemy są potrzebne na wymienionych wyżej etapach. Oprogramowanie pomaga w optymalizacji tras, śledzeniu przesyłek w czasie rzeczywistym, zarządzaniu flotami i obniżaniu kosztów operacyjnych. Wykorzystanie takich rozwiązań stało się niezbędne w dzisiejszych złożonych i dynamicznych operacjach logistycznych.

Automatyzacja Procesów

Automatyzacja procesów i wydajność dostaw są krytyczne w nowoczesnych operacjach biznesowych. Automatyzacja procesów obejmuje wykorzystanie technologii do automatyzacji rutynowych zadań, zmniejszając w ten sposób liczbę błędów ludzkich i zwiększając szybkość pracy. Z drugiej strony, wydajność dostaw polega na optymalizacji procesu dostarczania towarów lub usług do klientów, zapewniając terminową i niezawodną dostawę. Choć obie kwestie odgrywają znaczącą rolę w poprawie wyników biznesowych, służą różnym celom. Automatyzacja procesów koncentruje się na operacjach wewnętrznych, zwiększając produktywność i redukując koszty. Z kolei wydajność dostaw jest zorientowana na klienta i ma na celu zwiększenie jego zadowolenia poprzez zapewnienie, że produkty lub usługi są dostarczane zgodnie z obietnicą.

Cyfryzacja i Przejrzystość Procesów

Innym wiążącym terminem jest cyfryzacja i zapewnienie przejrzystości procesów. Cyfrowe rozwiązania, takie jak systemy logistyczne lub do planowania transportu (delivery planning software), umożliwiają monitorowanie operacji logistycznych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu firmy mogą śledzić ścieżkę ładunki, monitorować przeprowadzanie operacji transportowej i wprowadzać strategiczne zmiany w działaniu.

 

Odporność Łańcucha Dostaw

Odporność łańcucha to definicja mająca znaczenie w zarządzaniu efektywnością dostaw. Odporny łańcuch dostaw to taki, który potrafi sprostać zakłóceniom. Zakłóceniami mogą być niespodziewane problemy z dostawcami, awarie sprzętu, nieprzewidziane zmiany na rynku gospodarczym i politycznym.

Lokalni Dostawcy

Pandemia pokazała, jak ważne jest posiadanie lokalnych dostawców. Lokalni dostawcy mogą pomóc firmom zwiększyć ich efektywność dostaw poprzez skrócenie czasu dostawy i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw. W związku z zawirowaniami na rynku powstała optymalizacja kanałów dostaw. Aktualnie wprowadza się alternatywy po to, żeby w sytuacji kryzysowej móc kontynuować dostawy.

Zarządzanie Ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem obejmuje identyfikację potencjalnych zagrożeń i wdrażanie strategii łagodzących ich wpływ. Jest to proaktywne podejście, które pomaga uniknąć potencjalnych strat i zapewnić ciągłość działania. Skuteczne zarządzanie ryzykiem może zwiększyć efektywność dostaw poprzez zminimalizowanie zakłóceń, a wydajny łańcuch dostaw może zmniejszyć ryzyko operacyjne poprzez zapewnienie terminowej dostawy i zmniejszenie kosztów zapasów.

Korzystanie z Oprogramowania SCM

Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) może znacznie ułatwić proces poprawy efektywności dostaw. Takie systemy umożliwiają firmom zarządzanie wszystkimi aspektami łańcucha dostaw, od zakupu surowców po dostawę produktu do miejsca docelowego. Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM to narzędzie, którego firmy używają do zarządzania i optymalizacji swoich operacji w łańcuchu dostaw.

Oprogramowanie zapewnia przegląd całego łańcucha dostaw, zaczynając od pozyskiwania surowców po dostarczanie produktu końcowego do klienta. Umożliwia firmom śledzenie i zarządzanie zapasami, zamówieniami, dostawcami i klientami na scentralizowanej platformie. Dzięki takiemu oprogramowaniu firmy mogą zwiększyć wydajność, obniżyć koszty, poprawić obsługę klienta i uzyskać przewagę konkurencyjną.

Automatyzacja procesów i cyfryzacja są nieodzownymi elementami poprawy wydajności, redukując liczbę błędów ludzkich i zwiększając szybkość pracy. Współczesne systemy umożliwiają monitorowanie operacji logistycznych w czasie rzeczywistym oraz wprowadzanie strategicznych zmian w działaniu.

Odporność łańcucha dostaw, wykorzystanie lokalnych dostawców, zarządzanie ryzykiem oraz korzystanie z oprogramowania do zarządzania klasy SCM to dodatkowe czynniki, które mogą zwiększyć efektywność dostaw. Wszystkie te elementy są jednak niezbędne do zapewnienia terminowej i niezawodnej dostawy, a tym samym zwiększenia zadowolenia klienta.

Reasumując efektywność dostaw jest istotna pod kątem utrzymania jakości usług przy równoczesnym minimalizowaniu kosztów transportu. To zdolność firmy do dostarczenia produktów lub usług w odpowiednim czasie i w jak najniższych kosztach.

W dobie technologii i automatyzacji, poprawa wydajności dostaw jest niezbędna do utrzymania konkurencyjności na rynku. Osiągnięcie tego wymaga ciągłego doskonalenia procesów logistycznych, od zarządzania zapasami po czas realizacji zamówienia. Ważne jest zaangażowanie wszystkich podmiotów uczestniczących w różnych etapach logistycznych, wraz z wykorzystaniem  technologii, takich jak oprogramowanie do planowania transportu.