Artykuł   7. 7. 2023 Jak ograniczyć koszty w transporcie drogowym?

‍Transport drogowy odgrywa kluczową rolę w polskiej gospodarce, ale ze względy na rodzaj transportu jest również kosztowny. Istnieją  jednak sposoby na zmniejszenie wydatków związanych z transportem drogowym nawet o 10 - 20 procent. Jak ograniczyć koszty w transporcie drogowym?
z 45 pytań
Anuluj filtr

Jak ograniczyć koszty w transporcie drogowym?

W tym artykule w kilku punktach dowiemy się jakie strategie są skuteczne oraz jak wykorzystać systemy telematyczne i teleinformatyczne, tak aby zredukować koszty paliwa oraz minimalizować puste przebiegi.

Wykorzystaj systemy telematyczne i teleinformatyczne

Jednym ze sposobów na ograniczenie kosztów transportowych jest wykorzystanie nowoczesnych systemów telematycznych i teleinformatycznych. Możesz dzięki nim zoptymalizować trasy transportu unikając zbędnych objazdów, korków lub wypadków. Systemy telematyczne umożliwiają także monitorowanie pojazdów i ładunków, kontrolowanie pracy kierowców oraz zarządzanie czasem jazdy. Dzięki temu możesz skutecznie kontrolować zużycie paliwa i unikać mandatów drogowych, co przekłada się na oszczędności finansowe.

Rozbudowane systemy to łatwe zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym, oceną jakości zleceń transportowych oraz optymalizacją tras. Warto wykorzystać w nich dokładne mapy cyfrowe, aby zaplanować trasę tak, żeby zminimalizować koszty opłat drogowych i uniknąć niepotrzebnych objazdów, korków czy wypadków. Informacje o ruchu drogowym dla kierowców w całej Europie pozwalają na skrócenie czasu realizacji transportu i oszczędności na paliwie.

Systemy do planowania tras takie jak produkty firmy Solvertech, w połączeniu z telematyka, umożliwiają monitorowanie pojazdów i ładunków, kontrolę parametrów pracy pojazdów oraz pracy kierowców. Dzięki telematyce możemy analizować informacje o technice jazdy kierowcy i kontrolować jego zużycie paliwa. Dla kierowców może być to motywacją do doskonalenia swojej techniki eko-jazdy. Kontrola kierowców pozwala również na uniknięcie mandatów drogowych oraz eliminację kary za naruszenia godzin ich pracy.

Precyzyjne kontrolowanie zużycia paliwa

Systemy do optymalizacji tras w połączeniu z tematyką są w stanie kontrolować zużycia paliwa. Taka weryfikacja odbywa się za pomocą podpięcia tematyki do szyny Can pojazdu, użyciu sond analogowych lub  lokalizowania miejsc do tankowania oraz eliminowania wszelkiego rodzaju nadużyć. Dzięki szczegółowym raportom przewoźnik otrzymuje informacje o zużyciu paliwa dla każdego pojazdu, co pozwala na porównanie wartości jazdy z innymi samochodami. Wdrożenie systemu do zarządzania transportem  może obniżyć koszty paliwa od 10 do nawet 40 procent, a także ułatwi cały proces dostarczania towaru.

 

Telematyka i teleinformatyka to również wgląd w stan techniczny pojazdów. Przypominanie o przeglądach i utrzymanie taboru w dobrym stanie przyczynia się bezpośrednio do żywotności pojazdu i zużycia paliwa w długim okresie czasu.

Redukowanie kosztów paliwa

Koszty paliwa to jeszcze jedna z największych części wydatków. Telematyka monitoruje zużycie paliwa natomiast system do Optymalizacji Tras pozwoli na wybór najbardziej ekonomicznej drogi i ustalenia optymalnej sekwencji działań (załadunków/rozładunków). Pomocny dla kierowców może okazać się również coaching i szkolenia dotyczące stylu jazdy. Pamiętaj również o regularnych przeglądach pojazdów, które pomagają zachować sprawność pojazdów.

Minimalizuj puste przebiegi

Puste przebiegi to kolejny czynnik, który zwiększa koszty przewozu. Może je zminimalizować korzystając z giełd transportowych i platform przeładunkowych, które umożliwiają znalezienie towarów na trasie, powrocie lub w pobliżu miejsca docelowego. Dzięki temu wykorzystasz swoją flotę i unikniesz „pustych” powrotów.

Zautomatyzuj procesy logistyczne

Automatyzacja procesów logistycznych to pojęcie bardzo szerokie, ale może sprowadzić je do wykorzystania oprogramowania do planowania transportu. Wykorzystanie oprogramowania umożliwia zarządzanie łańcuchem dostaw, optymalizację tras, planowanie załadunków oraz monitorowanie stanu przewozów. To najbardziej wydajne narzędzia do redukcji kosztów w firmie. Optymalizacja procesów opiera się na automatycznym generowaniu raportów i dokumentów, możliwościami zmiany tras i możliwościami dostosowania i parametryzacji wg indywidualnej specyfiki dystrybucji.

Wybieraj korzystne rozwiązania logistyczne

Przy organizacji transportu drogowego pomyśl o grupowania ładunków czy wyborze ekonomicznych opcji transportowych. Grupowanie ładunków pozwala zwiększyć wykorzystanie powierzchni pojazdów a wybór ekonomicznych opcji transportowych, takich jak transport intermodalny czy transport kombinowany, może przynieść dodatkowe oszczędności.

Negocjuj umowy z dostawcami

Negocjowanie umów z dostawcami powinno wejść w nawyk jako element redukcji kosztów transportu drogowego. Przy negocjacjach warto uwzględnić takie czynniki, jak długość umowy, ilość przewozów, terminy płatności czy elastyczność dostawcy do zmian i opinie na jego temat. Staraj się negocjować takie warunki, które pozwolą Ci zredukować koszty transportu i zwiększyć efektywność operacyjną.

Inwestuj w efektywne floty pojazdów

Efektywna flota pojazdów, to Inwestycja w nowoczesne i ekologiczne pojazdy, która może przynieść znaczące oszczędności w zakresie zużycia paliwa oraz kosztów serwisowych. Dbając o regularne przeglądy i konserwację pojazdów, można przedłużyć ich żywotność i zmniejszyć ryzyko awarii.

Warto mieć dobry kontakt po drugiej stronie, dzięki czemu doradztwo opierać się będzie na szerszym polu niż tylko w ramach obowiązującej umowy.

Optymalizuj procesy załadunku i rozładunku

Efektywne zarządzanie procesami załadunku i rozładunku ma istotny wpływ na koszty transportu drogowego. Stosowanie odpowiednich technik i narzędzi, takich jak automatyczne systemy załadunku czy optymalizacja kolejności dostaw (odbiorów), umożliwia oszczędność czasu i zasobów. Dzięki temu można zwiększyć wydajność operacyjną i zredukować koszty związane z przestojami oraz nieefektywnym wykorzystaniem czasu.

Monitoruj i analizuj koszty transportu

Monitorowanie i analiza kosztów transportu drogowego to kluczowe zadania. Regularne monitorowanie kosztów, analiza wydajności operacyjnej oraz identyfikowanie obszarów o największym potencjale oszczędnościowym pozwoli Ci na skuteczne redukowanie kosztów transportu. Wykorzystuj rozbudowane narzędzia raportowania i analizy danych takie jak „Analiza dystrybucji” , które umożliwią Ci dokładną ocenę efektywności działań.

Doskonal permanentnie procesy i procedury

Doskonalenie permanentne procesów i procedur również stanowi element redukcji kosztów transportu drogowego. Coś co spędza sen z powiek managerom powinno być regularnie udoskonalane. Ocena działań, identyfikowanie obszarów do poprawy oraz wprowadzanie zmian pozwolą na ciągłe zwiększanie efektywności operacyjnej. Wdrażaj innowacje technologiczne i poszukuj nowych rozwiązań, które przyczynią się do optymalizacji kosztów

 

Jak ograniczyć koszty w transporcie drogowym?

Redukcja kosztów transportu jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiednich strategii i narzędzi. Wykorzystaj systemy telematyczne i teleinformatyczne, minimalizuj puste przebiegi, zautomatyzuj procesy logistyczne, wybieraj korzystne rozwiązania logistyczne, negocjuj umowy z dostawcami, inwestuj w efektywne floty pojazdów, optymalizuj procesy załadunku i rozładunku, monitoruj i analizuj koszty transportu oraz doskonal permanentnie procesy i procedury. Skracaj niepotrzebne formalności, wdrażaj uproszczone schematy. Osiągniesz dzięki temu znaczące oszczędności!

To nasza pomoc w Twoim transporcie

Nasze produkty