Artykuł   13. 3. 2021 Kurier czy własny transport? Jak skutecznie wybrać.

System Solvertech Tasha, pomaga ocenić, czy bardziej opłaca się przywieźć towar własnym samochodem, skorzystać z firmy transportowej, czy też może skreślić klienta z listy odbiorców. Z funkcji tej mogą korzystać nie tylko e-sklepy.
z 47 pytań
Anuluj filtr

Każda trasa dostawy wiąże się z innymi kosztami ze względu na odmienne parametry. Mechaniczne dostarczanie wszystkiego do wszystkich jest proste i być może szlachetne, ale na pewno niezbyt mądre. Dobrym współczynnikiem, który pozwala przekonać się co do opłacalności konkretnej dostawy, jest koszt braku obsługi konkretnego klienta.

Poruszaliśmy już ten temat w artykule na blogu „Dostarczać czy nie? Zysk czy strata?”. Wówczas wspomnieliśmy o wycenie kosztu braku obsługi przy rozważaniu połączenia transportu własnego z transportem zewnętrznym. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem ze strony operatorów e-sklepów na taką funkcję i pytaniami o możliwości systemu Tasha, w tym artykule ponownie poruszymy kwestię optymalizacji tras dostawy towarów transportem własnym w połączeniu z kurierami.

Co należy rozumieć pod pojęciem ceny za brak usługi?

Kara za brak usługi to hipotetyczna pozycja kosztowa, która staje się realna, jeśli towar nie zostanie dostarczony do klienta. Unaocznia nam ona wagę klienta i oznacza mniej więcej to samo co utracony zysk: różnicę pomiędzy przychodami z realizacji umowy a kosztami tej realizacji dotkniętymi karą umowną.

Parametr kosztów braku usługi jest dla systemu Tasha jednym z wielu kryteriów, według których układa ona efektywne trasy dostaw. Uwzględnienie go pozwala użytkownikom odkryć niezwykle istotne fakty na temat efektywności ich przedsiębiorstwa, których nie wyczytają z żadnej mapy.

Jeśli zamierzamy dostarczać wszystkie zamówienia niezależnie od własnych zysków i strat, kara za brak usługi będzie taka sama dla wszystkich klientów. Zamówienia będą dostarczane po optymalnych trasach w najkrótszym czasie, nawet do tych klientów, na dostawach do których stracimy.

Co jednak, jeśli rozważymy alternatywne rozwiązania: przesunięcie klienta na inną trasę, przesunięcie go na inny dzień albo wysyłkę zewnętrzną firmą kurierską? Co jeśli wszystkie te środki okażą się daremne i klient po prostu nie przyniesie nam zysku? Tasha pomaga w wykryciu tego typu kosztów i wyeliminuje potencjalne straty w czasie rzeczywistym.

Każdy klient ma swoją cenę

Jeśli prowadzimy sklep internetowy i liczymy na to, że przesyłka do klienta kurierem będzie dla nas tańsza niż własnym samochodem, wprowadzimy ten koszt w Tashy. Fracht jest zwykle określany na podstawie wagi i/lub objętości przesyłek. Dlatego wskazuje on kwotę, która odpowiada charakterowi naszego zamówienia.

Na pytanie „kurier czy własny transport?”podpowiedź uzyskamy w systemie Tasha. Możemy  przechowywać w nim i porównywać cenniki bardziej konkurencyjnych usług transportowych i kurierskich takich jak DPD, PPL, DHL lub innych. Tasha automatycznie oblicza i pokazuje ceny poszczególnych kurierów dla każdego zamówienia, wybiera najtańszego przewoźnika i ustawia ten koszt dostawy go jako cenę za brak usługi.

Kurier czy własny transport?

Jeśli koszt własnego transportu przekroczy cenę najtańszego kuriera zewnętrznego, Tasha zaleci rezygnację z własnej dostawy i zaproponuje zamówienie zewnętrznego transportu. Oczywiście przez cały czas mamy wybór: jeśli nadal chcemy realizować dostawy do klienta własnym transportem (np. z uwagi na duże gabaryty, kruchość towaru, wartość zamówienia, lub dlatego, że jest to klient VIP), możemy po prostu zaznaczyć te zlecenia i w ten sposób zagwarantować obsługę własnym transportem. Takie zlecenie będzie wtedy zawsze zrealizowane wewnętrznie, o ile nie zostaną naruszone żadne ograniczenia (czas dostawy, limit ładowności pojazdu, wymagania dotyczące wyposażenia pojazdu itp.).

Program do optymalizacji tras Tasha jest w stanie pomóc nam nie tylko z wygenerowaniem raportu tras dla własnych kierowców, ale również z eksportem informacji o zleceniach dla obcych kurierów.

Doskonałym uzupełnieniem modułu Kurier jest również moduł Komunikacja, który masowo informuje naszych klientów i kierowców za pomocą SMS-ów informacyjnych lub e-maili. Podnosi to poziom i wydajność świadczonych przez nas usług.

 

To nasza pomoc w Twoim transporcie

Nasze produkty