Artykuł   22. 7. 2021 W Polsce jest już blisko 4300 km dróg szybkiego ruchu

Ostatnie doniesienia GDDKiA podają, że w kraju nad Wisłą znajduje się już 4295 km dróg szybkiego ruchu. W trakcie realizacji jest ponad 100 inwestycji, w ramach których przybędzie kolejnych 1409 km dróg ekspresowych i autostrad.

Warto przyjrzeć się bliżej statystykom, by uzmysłowić sobie, jak w najbliższych miesiącach rozwijać się będzie sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce.

Bieżące inwestycje w drogi szybkiego ruchu

W 2020 roku do ruchu włączonych zostało ponad 130 km nowych dróg. Podczas planowania tras w Polsce w 2021 roku uwzględnić trzeba więc już 1712 km autostrad oraz 2583 km dróg ekspresowych. Już wkrótce oprogramowanie do planowania tras takie jak Tasha będzie brać pod uwagę kolejnych 1409 km, gdyż właśnie drogi o takiej łącznej długości są właśnie w budowie.

Całkowita wartość bieżących inwestycji GDDKiA w drogi szybkiego ruchu przekracza poziom 50 mld zł. Wśród 108 przedsięwzięć inwestycyjnych pojawiają się te, w ramach których powstać ma blisko 255 km nowych odcinków autostrad. Ponadto GDDKiA realizuje inwestycje związane z budową pięciu obwodnic. Ich całkowita długość wynosi ponad 28 km, a koszt realizacji to 527 mln zł.

Zakłada się, że do końca 2021 roku w Polsce, w ramach aktualnie realizowanych inwestycji przybędzie w przybliżeniu minimum:

  • 40 km autostrad
  • 308 km dróg ekspresowych
  • 38 km dróg GP

Spełnienie tych planów oznaczałoby, że w bieżącym roku oddanych do ruchu zostanie znacznie więcej dróg niż rok wcześniej. Warto zauważyć, że od 2004 roku w Polsce przybyło około 3750 km dróg szybkiego ruchu.

Planowana rozbudowa dróg krajowych

GDDKiA zaprezentowało też informacje o inwestycjach mających mieć miejsce w dłuższej perspektywie. W przypadku dróg krajowych na etapie przetargu znajduje się 18 przedsięwzięć, które zakładają budowę odcinków o całkowitej długości 245 km. Planowane jest też rozpoczęcie następnych 105 inwestycji dotyczących dróg krajowych. W efekcie powstać ma blisko 2100 km nowych odcinków.

Z kolei w przypadku obwodnic obecnie miejsce ma 18 przetargów dotyczących dróg o łącznej długości niemal 80 km. Plan GDDKiA zakłada też przygotowanie kolejnych 87 inwestycji dotyczących obwodnic. Po ich powstaniu program planowania tras będzie obejmował kolejne 750 km dróg.

Inwestycje w istniejącą sieć drogową

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ostatnich doniesieniach zwraca uwagę na to, że w Polsce systematycznie zwiększa się liczba pojazdów, w tym ciężarowek. W konsekwencji ruch na drogach staje się intensywniejszy, a infrastruktura drogowa ulega uszkodzeniom.

Władze GDDKiA tym samym sugerują, że należy spodziewać się szeregu mniejszych inwestycji związanych z przebudową i remontami już istniejących dróg. Warto pamiętać jak ważne jest to, by program dla dyspozytorów uwzględniał tego typu zmiany w czasie rzeczywistym.