Artykuł   20. 6. 2024 Planowanie łańcucha dostaw 

Planowanie łańcucha dostaw to skuteczna integracja i wykorzystanie zasobów logistycznych i transportowych w celu zapewnienia płynnego przepływu towarów i surowców. 

Planowanie łańcucha dostaw to skuteczna integracja i wykorzystanie zasobów logistycznych i transportowych w celu zapewnienia płynnego przepływu towarów i surowców.

planowanie łańcucha dostaw

Dla firm świadczących usługi logistyczne i transportowe głównym celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw. Jest to możliwe tylko dzięki skutecznemu planowaniu ładunków, wysyłki oraz synchronizacji innych zasobów, procesów i operacji.

W tym artykule wyjaśnimy, czym jest strategia łańcucha dostaw i jakie narzędzia są wykorzystywane do jej skutecznego planowania. Wyjaśnimy rolę systemu planowania tras i integracji z innymi zasobami ważnymi dla prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw.

 

Na czym polega strategia łańcucha dostaw? 

Strategia łańcucha dostaw obejmuje kompleksowe zarządzanie wszystkimi etapami dostawy towarów, od pozyskiwania surowców przez producentów po dostawę gotowych produktów do klientów. Moduł Sourcing Administration odgrywa kluczową rolę w tym procesie, zapewniając efektywne zarządzanie listą dostaw, dostawcami, dostawcami usług logistycznych (LSP), magazynami i samymi produktami.

Oto główne aspekty strategii łańcucha dostaw opisane w module Supply Administration:

Zarządzanie listami dostaw: Ta operacja umożliwia tworzenie wykazów produktów z lokalizacjami dostaw, rejestrowanie i wysyłanie zamówień do kontrahentów oraz monitorowanie statusu zamówienia i kontrolę zapasów.

Zarządzanie dostawcami: Informacje o dostawcach, takie jak adresy, dane kontaktowe, katalog produktów oraz ocena niezawodności, zadowolenia klientów i jakości, są istotne dla skutecznego zarządzania.

 • Obsługa LSP (Usługi Logistyczne Dostawców): Ta funkcja obsługuje informacje o dostawcach usług logistycznych, dostarczając szczegółów dotyczących tras, cen, kontaktów i innych ważnych danych.
 • Zarządzanie magazynem: Ta funkcja skupia się na zarządzaniu katalogiem magazynów, ich położeniem i poziomem zapasów, które są istotne dla planowania tras dostaw.
 • Zarządzanie dostawami produktów: Ta operacja umożliwia dodawanie, aktualizowanie, usuwanie i pobieranie produktów do transportu oraz monitorowanie ich statusu.
 • Planowanie trasy: Najbardziej złożoną częścią systemu jest generowanie tras dla wszystkich dostępnych środków transportu, co zapewnia efektywne planowanie dostaw.
 • Wybór metody dostarczania: W zależności od metody dostarczania, czy to za pośrednictwem LSP czy magazynów, proces generowania tras różni się, a konieczne jest określenie lokalizacji załadunku i rozładunku.

Strategia łańcucha dostaw ma na celu zapewnienie wydajności, niezawodności i elastyczności w dostarczaniu towarów

Na czym polega zarządzanie łańcuchem dostaw?

Zarządzanie łańcuchem dostaw polega na koordynowaniu wszystkich działań związanych z przepływem towarów od momentu produkcji do dostarczenia ich klientom. Współcześnie, wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na systematyczne podejście do zarządzania sprzedażą, zamówieniami i logistyką, Supply Chain Management (SCM) staje się coraz bardziej istotnym narzędziem. SCM jest odpowiedzią na problemy związane z zarządzaniem coraz bardziej złożonymi łańcuchami dostaw.

W kontekście zarządzania łańcuchem dostaw, kluczową rolę odgrywa planowanie trasy, które jest istotnym elementem zarówno w procesie zaopatrzenia, jak i dystrybucji. Systemy planowania tras określają kolejność, w jakiej wybrane pojazdy transportowe powinny dostarczyć produkty do punktów docelowych zgodnie z żądanymi ilościami towarów we właściwym czasie.

planowanie łańcucha dostaw1

Planowanie tras skupia się na podstawowych technikach i na rozwiązaniu ramowych problemów transportowych.

istotnych wymaganiach funkcjonalnych, uwzględniając najnowsze trendy w dziedzinie planowania dystrybucji. Wynikiem jest specyfikacja funkcjonalna podstawowych funkcji i innych komponentów systemu, które koncentrują się na istotnych problemach procesu planowania transportu. Niektóre funkcje mogą być przydatne zarówno w procesie zaopatrzenia, jak i dystrybucji.

Główne funkcje modułu planowania transportu obejmują:

 • administrację zaopatrzenia
 • zarządzanie przesyłkami
 • zarządzanie punktami docelowymi
 • zarządzanie lokalizacją pojazdów oraz
 • tworzenie tras

W wielu przypadkach mamy do czynienia z pojedynczą aplikacją do planowania tras, która może być połączona z innymi systemami przedsiębiorstwa. Tego typu aplikacja wspiera szeroki zakres obecnych trendów i praktyk, takich jak JIT (Just in Time), czy  też JIS (Just in Sequence).

System zarządzania, a łańcuch dostaw 

W kontekście systemu zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management), oprogramowanie do planowania tras odgrywa kluczową rolę w optymalizacji procesu dystrybucji towarów. Dzięki temu rodzajowi oprogramowania firmy mogą skutecznie planować trasy dostaw.

System sam w sobie ma za zadanie uwzględnić wiele zmiennych, takich jak lokalizacje klientów, ilość towaru do dostarczenia, ograniczenia czasowe i wiele innych czynników.

Jednak najważniejszym powodem, dla którego większość firm inwestuje w oprogramowanie do planowania tras dostaw, jest oszczędność pieniędzy. Zazwyczaj automatyzacja planowania tras zmniejsza ogólne koszty operacyjne floty o 10-30% poprzez skrócenie czasu i liczby kilometrów potrzebnych do wykonania wszystkich dostaw. Każda niepotrzebna mila kosztuje 4,15-5,0 GBP/km przy załadunku i 3,5-4,5 GBP/km przy przejeździe. Z kolei w transporcie międzynarodowym ceny mogą utrzymywać się w przedziale 5,0-7,0 zł/km z ładunkiem (lub nawet 1,5 euro/km) i 4,5-6,0 zł/km przebiegu. Są to dane zebrane na podstawie przeglądu ofert przewoźników z różnych regionów Polski.

Biorąc pod uwagę te dane, możemy bez trudu oszacować na jakim poziomie plasują się oszczędności firmy transportowej. Ale to nie jedyne korzyści. Kolejnym kwestią, która ma związek z optymalizacją i zarządzaniem łańcuchem dostaw jest dziesięciokrotne zwiększenie możliwości obsługi zamówień w firmie Rohlik.cz.

Firma Rohlik.cz to przedsiębiorstw położone w stolicy naszego sąsiada, w Pradze, w Czechach. Rohlík.cz to wiodący internetowy sklep spożywczy założony przez Tomáša Čupr w 2014 roku.  Firma wdrożyła rozwiązanie SolverTech, co przyniosło jej następujące wyniki:

 • 13,000 zamówień przetwarzanych dziennie w samej Pradze oraz 7,000 w innych lokalizacjach
 • Większa automatyzacja, co powoduje brak jest dedykowanych dyspozytorów do planowania tras
 • Bardziej wydajne i zoptymalizowane trasy, gdzie średnio realizowanych jest 15 zamówień na maksymalnie 3-godzinną trasę
 • Skrócenie czasu obsługi zamówień
 • Bardziej optymalne wykorzystanie floty pojazdów
 • System nie ma ograniczeń dotyczących liczby przetwarzanych zamówień
 • Większa ilość zamówień dostarczanych na czas

Wdrożenie w Rohlik.cz obejmowało wprowadzenie jednego z systemów służących do pełnej optymalizacji dystrybucji bardzo dużej ilości zamówień. Poza tym rozwiązaniem, w łańcuchu dostaw, ważnym jest również dokładne planowanie i optymalizacji tras, które jest częścią innego wdrożenia.

W drugim przypadku, wdrożenie w firmie Hruška spol. s r.o. obejmowało skuteczne oprogramowanie do planowania transportu, dystrybucji i matematycznej optymalizacji tras dla dostaw i odbiorów.

Klienci stwierdzili następujące problemy:

„W przypadku zarządzania większą liczbą pojazdów, ważnym czynnikiem staje się odciążenie dyspozytora, który pod presją czasu, musi podejmować decyzje, ile palet zaplanować, do którego pojazdu aby zrealizować wszystkie dostawy, co wymaga przeanalizowania wielu wariantów, dodania lub przesunięcia zamówień i przewidywania jak wpłynie to na wykorzystanie pozostałych pojazdów. Nie możemy wielokrotnie lądować pojazdów, więc robi to za nas system ”.

Rozwiązanie SolverTech obejmowało:

 • Symulacja i odtworzenie złożonych modeli wynagradzania podwykonawców
 • Uwzględnienie ograniczeń drogowych dla ciężarówek (zakazy wjazdu do centrów miast, ograniczenia dotyczące układania ładunków, planowanie tras z lub bez podróży powrotnych do magazynu)
 • Kompleksowe planowanie dostaw (dostawy, odbiory/zwroty, cross-docking)
 • Pełna kontrola planowania dostaw różnych asortymentów
 • Natychmiastowe raporty i pełna kontrola odchyleń planu od realizacji

W ten sposób, oprogramowanie do planowania tras wchodzi w skład systemu zarządzania łańcuchem dostaw, wspierając firmy w optymalizacji procesów logistycznych, poprawie obsługi klienta i oszczędności kosztów.

 

Dlaczego warto używać systemu do planowania tras? 

Oszczędność pieniędzy. Typowe oszczędności wynoszą od 10 do 30% kosztów operacyjnych floty, co przekłada się na korzyści finansowe.

Skrócenie czasu planowania. Zoptymalizowane planowanie tras skraca czas planowania z godzin do minut. Firma DHL, zajmująca się dystrybucją towarów na terenie całego kraju, odkryła, że jej zespół ds. planowania spędzał nawet 18 godzin dziennie na tworzeniu tras spełniających wymagania klientów. Teraz poszczególne trasy, które wcześniej zajmowały dwie godziny, można zaplanować w 15 minut lub mniej, co pozwala pracownikom rozwiązywać bardziej złożone problemy.

Poprawia się obsługa klienta. Szacowane czasy dostaw są dokładniejsze, co ma pozytywny wpływ na zadowolenie klientów. Oprogramowanie do planowania tras może uwzględnić każdy parametr, aby stworzyć wykonalne i wydajne trasy z realistycznymi harmonogramami i dokładnymi czasami przyjazdu. Rezultatem jest plan transportu, który najlepiej wykorzystuje dostępne zasoby, jednocześnie spełniając cele KPI i wymagania klientów w zakresie dostaw. Po wdrożeniu zautomatyzowanego oprogramowania do planowania tras, DHL osiągnął prawie 100% zadowolenia klientów.

Zadowolenie kierowców rośnie. W czasach trudności z rekrutacją kierowców wdrożenie oprogramowania do wyznaczania tras i planowania może zwiększyć zaufanie i zadowolenie kierowców, demonstrując zaangażowanie organizacji w eliminację nieefektywności. Oprogramowanie do planowania tras pomaga również zapewnić równość pracy i płac wśród kierowców.

Większa odpowiedzialność. Dzięki lepszemu i szybszemu raportowaniu wskaźników KPI do udostępnienia kierownictwu, transport wygląda bardziej jak centrum doskonałości i wydajności niż tylko centrum kosztów. Szczupłe zespoły transportowe często odkładają raportowanie na bok, ponieważ muszą wysyłać kierowców w trasę i zarządzać obietnicami ETA dla setek codziennych dostaw. Jednak zautomatyzowane raportowanie z oprogramowania do planowania tras dostaw sprawia, że operacje są przejrzyste i odpowiedzialne.

Możesz wspierać przełomowe zmiany strategiczne. Zaawansowane oprogramowanie do planowania tras posiada funkcje modelowania biznesowego, które pozwalają analizować hipotetyczne zmiany w sieci dostaw przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany. Oprogramowanie zapewnia precyzyjne implikacje w zakresie kosztów i usług, np. dodanie znaczącego nowego klienta lub zmiana lokalizacji centrum dystrybucji (DC) lub przejście na mniejsze samochody dostawcze.

Można utworzyć pętlę sprzężenia zwrotnego w celu ciągłego doskonalenia. Wielu operatorów flot tworzy plany tras, ale nigdy nie sprawdza systematycznie, czy kierowcy faktycznie przestrzegają tych planów. Oprogramowanie do planowania tras umożliwia porównywanie zaplanowanych tras z rzeczywistymi trasami w czasie rzeczywistym, a następnie wprowadzanie zmian w razie potrzeby.

Można ograniczyć lub całkowicie wyeliminować papierkową robotę. Jedną z największych zalet oprogramowania do elektronicznego potwierdzania dostawy jest to, że zagubione lub uszkodzone dokumenty papierowe.

Korzyści z wdrożenia system do obsługi tras dla łańcucha dostaw

Wykorzystanie oprogramowania w łańcuchu dostaw oferuje liczne korzyści pod względem planowania tras. Poniżej wyszczególniliśmy niektóre z nich:

Większa wydajność

Oprogramowanie usprawnia procesy takie jak realizacja zamówień i logistyka, co przekłada się na większą wydajność i krótszy czas realizacji zamówień.

Lepsza widoczność

Narzędzia wbudowane w system zapewniają wgląd w cały łańcuch dostaw w czasie rzeczywistym, umożliwiając lepsze podejmowanie decyzji i reagowanie na zmiany lub zakłócenia.

Oszczędność kosztów

Poprzez optymalizację tras można zredukować ilość zapasów magazynowych, to przekłada się również na redukcję kosztów transportu i minimalizację błędów. Wówczas, rozwiązania programowe pomagają obniżyć całkowity koszt posiadania.

Optymalizacja zapasów

Oprogramowanie umożliwia dokładne prognozowanie popytu, śledzenie zapasów i planowanie uzupełniania zapasów, zapewniając optymalne poziomy zapasów w celu zaspokojenia potrzeb klientów.

Lepsza współpraca

System poprawia jakoś współpracy między dostawcami, producentami, dystrybutorami i detalistami jest ułatwiona dzięki platformom oprogramowania, które promują lepszą komunikację, koordynację i zgodność w całym łańcuchu dostaw.

Podsumowanie  

Zarządzanie łańcuchem dostaw jest istotną częścią udanego biznesu, zwłaszcza w obliczu rosnącej złożoności i rosnących wymagań rynku. Wdrażanie strategii łańcucha dostaw opartych na nowoczesnych rozwiązaniach programowych przynosi liczne korzyści firmom z branży logistycznej i dostawczej.

Dowiedz się więcej podczas konsultacji z ekspertami w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw i oprogramowania do planowania tras. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy wspólnie zoptymalizować Twój łańcuch dostaw i przyczynić się do sukcesu Twojej firmy.

FAQ

Co to jest zarządzanie łańcuchem dostaw?

Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management) o koordynacja i integracja wszystkich działań związanych z przepływem towarów od produkcji do dostawy do klienta. Obejmuje ono zarządzanie transportem surowców, półproduktów i produktów końcowych z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji.

Jakie są najważniejsze aspekty strategii łańcucha dostaw?

Kluczowe aspekty strategii łańcucha dostaw obejmują zarządzanie relacjami z dostawcami, optymalizację poziomów zapasów, poprawę wydajności logistyki i transportu, poprawę obsługi klienta i zapewnienie odporności łańcucha dostaw.

W jaki sposób oprogramowanie do planowania tras przyczynia się do zarządzania łańcuchem dostaw?

Oprogramowanie do planowania tras odgrywa kluczową rolę w optymalizacji procesu dystrybucji poprzez określanie najbardziej efektywnych tras dostaw, biorąc pod uwagę między innymi warunki drogowe, okna czasowe dostaw i pojemność pojazdów. W rezultacie przyczynia się to do oszczędności kosztów, poprawy wydajności dostaw i większego zadowolenia klientów.