Artykuł   23. 2. 2024 Efektywne planowanie trasy i personelu jako czynniki poprawiające optymalizację kosztów 

Firmy logistyczne i transportowe borykają się z wieloma problemami. Dzisiejszy planista transportu spędza dużo czasu na planowaniu tras, kosztem wielu narzędzi, które nie są zintegrowane. Dowiedz się, jak zmniejszyć koszty transportu, za pomocą z nowoczesnych narzędzi planowania.
z 42 pytań
Anuluj filtr

O czym jest ten artykuł? 

W tym artykule mówimy o minimalizacji kosztów poprzez mniejsze zaangażowanie planistów w procesy operacyjne. Znając obecną sytuację rynkową, rozumiemy problemy firm transportowych, których zyski w dużej mierze opierają się na konkurencyjnych marżach. Dowiesz się od nas, jak wdrożyć skuteczny model oszczędności, który wykracza poza redukcję kosztów paliwa. Poznasz sposoby na ograniczenie codziennych zadań osób odpowiedzialnych za planowanie i o tym jak brak integralności w korzystaniu z narzędzi do planowania tras utrudnia optymalizacje kosztów.

planowanie tras kierowcow

 

Wyzwania dla planistów podczas planowania transportu

Skuteczna logistyka to przede wszystkim umiejętne dostosowanie wygodnych środków transportu w ramach różnych gałęzi, do których zalicza się kolej, linie lotnicze, transport drogowy, spedycję, żeglugę morską itd. Umiejętne zabezpieczenie transportu i przeładunku towarów wymaga wysoce dopracowanego planu, którego przygotowanie spoczywa na barkach dyspozytora.

Praca planisty polega na zwiększaniu efektywności przepływów towarów, co wyraża się przede wszystkim poprzez redukcję kosztów. Taka działalność w najszerszym ujęciu wpływa na ogólny koszt procesu logistycznego. Mówiąc z dużym przybliżeniem, rolą planisty może być zmniejszenie liczby przejazdów ciężarówek poprzez efektywne wykorzystanie punktów przeładunkowych w łańcuchu dostaw.

Jakie są wyzwania planisty?

Do wyzwań planisty należy proces strategicznego zarządzania transportem materiałów, części i gotowych produktów wraz z odpowiednią dokumentacją. Jako część organizacji transportu, planista wykorzystuje kanały logistyczne, które zapewniają maksymalizację obecnych i przyszłych zysków oraz najbardziej efektywną realizację zamówień. Do głównych wyzwań planisty należą:

Efektywne planowanie trasy i załadunku: uwzględnienie czynników zewnętrznych, które wpływają na szacowany czas przybycia (ETA), oraz czynników wewnętrznych, które mają realny wpływ na rzeczywisty czas wyjazdu (ATD) ładunku z magazynu i de facto rzeczywisty czas przybycia (ATA). Do tego należy również włączyć dostawy typu Just in Time (JIT) lub konsolidacje ładunków, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie przestrzeni transportowej.

Zarządzanie personelem: planowanie kierowców ciężarówek oraz kontrola licencji i certyfikatów, które są wymagane do wykonywania przejazdów na określonych trasach, zwłaszcza w transporcie międzynarodowym. Pobieranie danych telemetrycznych z tachometrów w celu kontrolowania zachowania kierowcy na drodze.

Zarządzanie aktywami: kontrola sprzętu i urządzeń transportowych. Koncentracja na utrzymaniu ciężarówek w gotowości do transportu i dostępie do naczep oraz przestrzeni załadunkowej w przypadku realizacji np. zamówień LTL (less than truck load), Utrzymanie aktualnej kontroli dokumentów, certyfikacji i przeglądów technicznych pojazdów.

Analiza danych: dbanie o pozyskiwanie i jakość danych w celu analizy optymalizacji trasy podróży i obniżenia kosztów logistycznych. Przygotowywanie kwartalnych projekcji i prognoz oraz planów dla personelu transportowego, kadry kierowców i serwisantów.

Zarządzanie łańcuchem dostaw: planista transportu jest zaangażowany w zawieranie umów, współpracę i alianse w celu wielokrotnego wykorzystania zasobów węzła logistycznego. Obejmuje to negocjowanie umów i cen dla określonych kierunków podróży oraz stawek LTL i kosztów paliwa dla określonych tras.

Wspólne planowanie i koordynacja: w tym przypadku planista jest zaangażowany w strategiczne działania logistyczne, w którym różne podmioty, w tym producenci, dostawcy, dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni, współpracują w celu zwiększenia wydajności i efektywności łańcucha dostaw. Obejmuje to wymianę informacji, koordynację działań i wspólne podejmowanie decyzji w celu optymalizacji różnych procesów, takich jak harmonogramy produkcji, poziomy zapasów i plany transportu wraz z dostawą.

Planowanie Tras

Zgodność z przepisami prawa: planiści muszą monitorować dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku transportu i logistyki. Wynika to z ciągle zmieniających się przepisów prawnych, które mogą wpływać na koszty celne i ograniczać transport towarów. Ma to na celu unikanie kosztownych grzywien wynikających z braku zachowania właściwych norm, itp.

Wykorzystanie różnych środków transportu: jest to kluczowy aspekt kompleksowego planowania logistycznego. Podejście to, znane jako transport multimodalny, obejmuje płynną integrację różnych rodzajów transportu, takich jak kolejowy, lotniczy, drogowy i morski, w celu optymalizacji łańcucha dostaw, co należy do bezpośrednich zadań planisty.

aplikacja do planowania trasy

Optymalizacja kosztów transportu i efektywne zarządzanie personelem

Mając na uwadze te wyzwania, planiści mogą lepiej mapować swoje potrzeby, co wpływa na ich efektywną pracę. Ważnym czynnikiem w pracy planistów są ograniczenia czasowe. Logistyka i transport są wysoce zależne od terminowości. Magazyny często mają przedziały czasowe na rozładunek towarów, więc kierowcy muszą je rozładować w określonym czasie, w przeciwnym razie może to nawet kosztować firmę czas oczekiwania do następnego dnia.

Presja wywierana na planistów jest ogromna, zwłaszcza w przypadku zapotrzebowania na więcej niż 10 ciężarówek zarządzanej floty. Biorąc pod uwagę powyższe wyzwania, należy zauważyć, że dzisiejsze firmy korzystają z wielu narzędzi administracyjnych do planowania, aby egzekwować pracę zgodnie z przyjętymi standardami i wywiązać się z kontraktów z klientami.

Aby zoptymalizować ilość i wykorzystanie zasobów, firmy korzystają z szeregu aplikacji i narzędzi cyfrowych do weryfikacji dokumentacji transportowej, celnej i innych gałęzi transport. Za część zadań są odpowiedzialni brokerzy logistyczni, firmy software’owe, które organizują usługi logistyczne. Są one kolei z dostawcami usług logistycznych i spedytorami, tworząc gęstą sieć.

Poniżej przedstawiamy wybrane narzędzia wykorzystywane w transporcie:

  • Oprogramowanie do analizy przestrzennej: Narzędzia do tworzenia, edytowania i analizowania danych przestrzennych, w tym lokalizacji punktów korekcyjnych.
  • Oprogramowanie do planowania tras i wyznaczania tras: Narzędzia do optymalizacji tras z uwzględnieniem warunków ruchu i ograniczeń dla pojazdów.
  • Oprogramowanie do zarządzania ruchem: Aplikacje do analizy i optymalizacji przepływu ruchu.
  • Oprogramowanie do planowania transportu publicznego: Dedykowane narzędzia do planowania tras i harmonogramów transportu publicznego.
  • Systemy zarządzania flotą: Aplikacje do śledzenia pojazdów, monitorowania diagnostycznego i zarządzania flotą.
  • Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw: Rozwiązania do zarządzania logistyką, optymalizacji przesyłek i redukcji kosztów.
  • Oprogramowanie do zmiany sygnalizacji świetlnej: Narzędzia do projektowania i analizy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach.
  • Oprogramowanie do analizy predykcyjnej: Aplikacje wspomagające podejmowanie decyzji oparte na modelowaniu predykcyjnym.
  • Aplikacje do mapowania i nawigacji: Narzędzia do planowania tras i nawigacji, wykorzystywane również w czasie rzeczywistym.
  • Oprogramowanie do symulacji i modelowania: Narzędzia do modelowania ruchu i symulacji wpływu decyzji transportowych.

program do planowania tras

 

Brak integracji między narzędziami cyfrowymi w tych obszarach wpływa na czas pracy planistów. Godziny pracy dziennie poświęcane są na zbieranie danych z różnych źródeł i próby zakwalifikowania otrzymanych danych w celu podjęcia dobrych decyzji. Większość firm nadal polega na wykorzystaniu narzędzi z pakietu MS Office, takich jak Excel, który jako powszechnie używana aplikacja nie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału planów i analiz transport.

Ponadto powszechnym sposobem komunikacji jest nadal wysyłanie wiadomości e-mail, w których brak autoatrybucji właściwej dla zarządzania transportem informacji (wysyłanie EDI) wpływa jeszcze bardziej na czas rozwiązywania zgłoszeń, a także jest przyczyną sporów w przypadku niewłaściwego trybu komunikatów i braku dokumentów w załącznikach.

Czym jest planer trasy? 

Rozwiązaniem wspomnianych wyzwań jest planer tras. Mogą to być wypełni zintegrowane aplikacje opracowane nie tylko w celu zmniejszenia kosztów transportu wynikających z przejazdu ładunku i przebytych kilometrów, ale także w celu usprawnienia pracy personelu i zmniejszenia kosztów pracy, a także efektywnego wykorzystania czasu dyspozytora.

Przykładem tego typu rozwiązań są trzy wiodące na rynku aplikacje szeroko wykorzystywane przez firmy transportowe.

program do planowania tras tasha

Tasha

Tasha to system natychmiastowej optymalizacji tras, który w ciągu kilku minut uwzględnia wszystkie warunki i ograniczenia. Biorąc pod uwagę blokady dróg, natężenie ruchu i codzienne aktualizacje ograniczeń, Tasha dokładnie szacuje czas podróży, oferuje opcje startu i sugestie dotyczące optymalnych godzin odjazdu. System integruje się z systemami śledzenia pojazdów, umożliwiając natychmiastową weryfikację różnic między planowanymi a rzeczywistymi trasami.

planowanie ciezarowek tasha

 

Triss

Triss jest także rozwiązaniem do szybkiej optymalizacji planowanych tras. Posiada większość funkcjonalności swojego siostrzanego rozwiązania tj. wspomnianej wyżej Tashy, a różni się od niej tym, że nie posiada interfejsu użytkownika. Jako narzędzie autonomiczne działa w tle wspiera procesy planistyczne w firmie, jednocześnie eliminując z niego planistów (logistyków) co z kolei pozwala ich przesunąć inne w obszary logistyczne.

optymalizacja trasy freya

Freya

Freya to mobilna aplikacja dla kierowców oraz portal dla planistów. Zapewniająca kierowcom doskonałą kontrolę nad procesem dostaw, a planistom wgląd w realizacje trasy w czasie rzeczywistym. Dzięki Freyi, kierowcy mogą elastycznie reagować na potrzeby klientów bez konieczności angażowania się w biurokrację czy uciążliwe komunikaty e-mailowe. Aplikacja oferuje korzyści dla różnych użytkowników operujących w logistyce i transporcie. Mogą to być osoby zarządzające transportem, jak również kadra kierownicza i managerowie.

 

Menedżerowie zyskują dostęp do szczegółowych danych na temat wydajności kierowców, kosztów tras, a także możliwość lepszej obsługi klientów i zwiększenia wydajności dyspozytorów.

Z kolei dyspozytorzy korzystają z informacji o dostarczonych i niedostarczonych zleceniach, bieżącej lokalizacji pojazdów oraz możliwości natychmiastowej aktualizacji tras. Dla kierowców aplikacje oznaczają szybkie połączenie z dyspozytorem, spersonalizowane wiadomości do klientów, płatności kartą przez telefon oraz łatwiejsze planowanie tras i prowadzenie dokumentacji.

 

Jakie są zalety korzystania za z narzędzi do planowania?

Łącznie korzyści płynące z korzystania z aplikacji przekładają się na większą wydajność, kontrolę i komunikację w całym łańcuchu dostaw. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

Lepsze prognozowanie zapotrzebowania na transport: Zwiększona dokładność prognoz co do ilości i rodzajów towarów. Bardziej wydajne zarządzanie dostawami, oraz znacznie bardziej skuteczna optymalizacja tras.

Lepsza koordynacja procesów planowania transportu: Optymalizacja wykorzystania zasobów, minimalizacja czasu i kosztów transportu. Skoordynowane procesy planowania, lepsza alokacja zasobów.

Optymalizacja trasy

Lepszy rozwój i wdrażanie komercyjnych modeli popytu i dystrybucji w łańcuchu dostaw: Elastyczność systemu w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. Skuteczne dostosowanie strategii dystrybucji, lepsza reakcja na popyt.

Poprawa możliwości technicznych planistów transportu: Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi ułatwiających procesy planowania i monitorowania tras. Korzyścią jest bardziej efektywne planowanie i lepsza kontrola nad operacjami transportowymi.

Minimalizacja błędów manualnych: Redukcja błędów wynikających z ręcznych interwencji. Rezultatem jest skrócenie czasu dostawy i minimalizacja kosztów związanych z błędami.

Przejrzystość w zarządzaniu transportem: Zapewnia przejrzystą widoczność etapów dostawy. Firma zyskuje możliwość szybszego reagowania na problemy, optymalizacji tras, lepszej analizy operacyjnej.

Większa satysfakcja klientów: Lepsze doświadczenie klienta dzięki bardziej wydajnym procesom dostawy. Firma może zapewnić precyzyjne terminy, zminimalizować opóźnienia, zminimalizować koszty.

Finalne wnioski  

Skuteczne planowanie transportu ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji przepływu towarów w różnych sektorach, wymagając od planistów skrupulatnego podejścia do codziennych zadań. Główne wyzwania obejmują strategiczne zarządzanie transportem materiałów.

Planiści stoją w obliczu ogromnej presji, zwłaszcza w przypadku zapotrzebowania na liczne przejazdy ciężarówek. Aby sprostać tym wyzwaniom, firmy wykorzystują narzędzia cyfrowe, takie jak oprogramowanie do planowania tras i systemy zarządzania flotą.

Brak integracji między tymi narzędziami i poleganie na tradycyjnych kanałach komunikacji ogranicza wydajność planistów. Stąd aplikacje, takie jak Tasha, Triss i Freya, oferują rozwiązania polegające na natychmiastowej optymalizacji tras, uwzględnianiu objazdów i zwiększaniu kontroli nad procesem dostawy. Korzyści obejmują ulepszone modelowanie popytu oraz wiele innych atrakcyjnych opcji, jak na przykład rezygnacje z usług brokerów logistycznych.

W SolverTech pomagamy firmom obniżyć koszty transportu, które wynikają nie tylko z planowania tras, ale także z efektywnego wykorzystania kierowców i planistów. W rezultacie nasze aplikacje i platforma mają wpływ na pracę personelu wyższego szczebla, w tym menedżerów i innych członków zespołów administracyjnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystać z naszych aplikacji, skontaktuj się z nami już dziś. Wspólnie znajdziemy sposoby na obniżenie kosztów i wygenerowanie korzyści wykraczających poza zmniejszenie przebiegu kilometrów.

 

FAQ

Czym jest planowanie trasy i jakie są jego główne cele?

Planowanie tras to proces optymalizacji tras transportowych w celu obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności logistycznej. Głównym celem jest zminimalizowanie liczby przejechanych kilometrów i optymalizacja pracy personelu zarządzającego transportem, co przyczynia się do poprawy łańcucha dostaw i wydajności firmy.

Jakie wyzwania stoją przed planistami logistyki w procesach planowania transportu?

Planiści logistyki muszą skutecznie radzić sobie z wieloma wyzwaniami, takimi jak efektywne planowanie tras i załadunku, zarządzanie personelem, utrzymanie zasobów, analiza danych, zarządzanie łańcuchem dostaw, wspólne planowanie i koordynacja oraz zgodność z przepisami.

 

Jakie są korzyści ze stosowania narzędzi do planowania tras?

Korzyści wynikające z korzystania z narzędzi do planowania tras obejmują lepsze modelowanie zapotrzebowania na transport, lepszą koordynację procesów planowania, opracowanie i wdrożenie komercyjnych modeli dystrybucji, poprawę możliwości technicznych planistów, minimalizację błędów ręcznych, przejrzystość zarządzania transportem i większe zadowolenie klientów.

 

Jakie narzędzia cyfrowe są powszechnie wykorzystywane w planowaniu tras?

W planowaniu tras wykorzystywane są różne narzędzia cyfrowe, takie jak oprogramowanie do analizy przestrzennej, planowanie tras, zarządzanie ruchem, planowanie transportu publicznego, systemy zarządzania flotą, oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, analiza predykcyjna, mapowanie i nawigacja, symulacja i modelowanie oraz zmiana sygnalizacji świetlnej.

 

Jakie są główne cechy i zalety trzech wiodących na rynku aplikacji do planowania tras, Tasha, Triss i Freya?

Tasha: System natychmiastowej optymalizacji tras, który uwzględnia warunki drogowe i aktualizacje ograniczeń oraz integruje się z systemami śledzenia pojazdów.

Triss: Narzędzie do szybkiego tworzenia optymalnych tras, działające autonomicznie w tle pozwalające na przesunięcie planistów w inne obszary logistyki.

Freya: Mobilna aplikacja do planowania tras, która zapewnia kierowcom kontrolę nad dostawami, umożliwiając logistykom bieżące monitorowanie wydajności kierowcy, kosztów trasy etc.

Jakie są ostatnie wnioski dotyczące planowania transportu i korzyści płynących z jego optymalizacji?

Skuteczne planowanie transportu jest kluczem do optymalizacji przepływu towarów, a narzędzia cyfrowe, takie jak aplikacje do planowania tras, przyczyniają się do zwiększenia wydajności, kontroli i komunikacji w łańcuchu dostaw. Optymalizacja transportu ma wpływ na różne sektory, a korzyści obejmują ulepszone modelowanie popytu, lepszą koordynację procesów i usprawnienie przepływu towarów.

Jakie są główne wyzwania firm logistycznych w zakresie planowania tras i w jaki sposób narzędzia cyfrowe mogą im pomóc?

Główne wyzwania to efektywne planowanie tras, zarządzanie personelem, zarządzanie aktywami, zarządzanie danymi, zarządzanie łańcuchem dostaw i zgodność z przepisami. Narzędzia cyfrowe, takie jak oprogramowanie do planowania tras, pomagają zautomatyzować te procesy, minimalizując czas i koszty.

 

W jaki sposób transport multimodalny wpływa na planowanie logistyczne i jakie korzyści przynosi to firmom?

Transport multimodalny integruje różne rodzaje transportu, optymalizując łańcuch dostaw. Pozwala to firmom elastycznie dostosowywać się do warunków rynkowych, minimalizować koszty transportu i lepiej reagować na popyt.

 

Jakie są kluczowe aspekty zarządzania personelem w planowaniu transportu i w jaki sposób narzędzia cyfrowe mogą ułatwić te zadania?

Kluczowe aspekty obejmują planowanie tras i załadunku, zarządzanie kierowcami, kontrolę licencji i certyfikatów, zarządzanie aktywami i analizę danych. Narzędzia cyfrowe automatyzują te procesy, zapewniając lepszą kontrolę i efektywne zarządzanie personelem.

 

Jaka jest różnica między strategicznym podejściem do logistyki, a tradycyjnym planowaniem tras?

Podejście strategiczne obejmuje wspólne planowanie i koordynację między producentami, dostawcami, dystrybutorami i detalistami. Pozwala to na zwiększenie wydajności i efektywności łańcucha dostaw poprzez wymianę informacji i wspólne podejmowanie decyzji. Korzyści obejmują optymalizację procesów, lepszą współpracę i zwiększoną wydajność logistyczną.