Artykuł   20. 1. 2023 Czym jest optymalizacja transportu drogowego i na czym polega?

Czym jest optymalizacja transportu drogowego i na czym polega?
z 47 pytań
Anuluj filtr

Co kryje się pod pojęciem Optymalizacja transportu drogowego? Optymalizacja w transporcie to zbiór działań mających na celu skrócenie czasu dostawy, ograniczenie kosztów związanych z przewozem i obsługą zamówień, a także zapewnienie dostępności personelu  i środków transportowych w odpowiednim miejscu i czasie. Od czasu wprowadzenia internetu, telematyka pozwala na analizowanie danych w czasie rzeczywistym – często z uwzględnieniem aktualnego ruchu drogowego.

W jaki sposób zaplanować trasę transportu?

Planowanie to proces, w ramach którego planiści określają, które pojazdy i w jakim czasie pokonają dany odcinek drogowy. Planowanie transportu jest wielowymiarowe i często trudno uchwycić jest w nim wszystkie zmienne. Na poziomie operacyjnym polega na przygotowaniu tras i tworzeniu optymalnych przejazdów. Większość firm używa do tego specjalnego oprogramowania, które analizuje i automatycznie przesyła dane (wyniki) do kierowcy, komputera pokładowego pojazdu lub innego odpowiedniego urządzenia. Dzięki niemu dyspozytorzy kierujący transportem otrzymują wyniki czasie rzeczywistym i mogą reagować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Aby szybko zaplanować trasę transportu drogowego, należy skupić się na celu dostawy, planowaniu trasy, ustalaniu optymalnych czasów dostawy i wyborze najlepszej trasy. Przed rozpoczęciem planowania trasy należy wybrać odpowiedni środek transportu i długość trasy.

Jak zrobić to sprawnie? Przydatne okażą się narzędzia do planowania tras ,w których istotne jest również to, by uwzględnić magazynowanie i składowanie materiałów. Takie działanie zapewni to efektywną i bezpieczną dostawę.

Przy planowaniu trasy transportu należy wziąć pod uwagę czynniki, które wpływają na  zaplanowanie trasy. Mogą to być: ilość towaru do dostarczenia, czas przejazdu, odległość, koszt i dostępność dróg. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, warto pamiętać o nadzorze nad przepływem towarów, zarządzaniem zapasami i załadunkiem oraz rozładunkiem.

 

Co to znaczy optymalizacji dostawy?

Optymalne planowanie dostawy transportu drogowego wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników. Odległości, czasu przejazdu, koszty i dostępność dróg to najważniejsze z nich. Ważne jest trafne określenie samego środka transportu i wybranie optymalnej długości trasy.

W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników, na rynku istnieje wiele narzędzi i strategii, które można wykorzystać optymalizując dostawę. Istotny jest nadzór nad przepływem towarów, zarządzanie zapasami i zarządzanie załadunkiem tak aby zapewnić sprawne dostawy. Prace powinniśmy rozpocząć od wybrania odpowiedniego systemu informacji o dostawach, który pozwoli monitorować postępy, umożliwi przewidywanie i planowanie tras.  Idealnym narzędziem w takiej sytuacji będzie program do optymalizacji dystrybucji.

 

W jaki sposób skrócić czas obsługi zleceń transportowych?

Skrócenie czasu obsługi zleceń transportowych w transporcie drogowym wymaga wprowadzenia wielu zmian w zarządzaniu transportem. Ważne jest, by zoptymalizować magazynowanie i składowanie materiałów oraz doprowadzić do szybszego i bardziej efektywnego dostarczania produktów.

Warto wprowadzić narzędzia informatyczne do monitorowania czasu dostawy i śledzenia postępów w dostarczaniu produktów. Istotne jest, by wybrać odpowiednią trasę i środek transportu, które będą najbardziej optymalne dla konkretnego zamówienia. Aby zwiększyć wydajność, należy również skonsolidować zamówienia i wykorzystać narzędzia do agregacji dostaw. W celu zmniejszenia zakłóceń w transporcie należy wprowadzić systemy informacji o dostawach, które pozwolą monitorować postępy prac i umożliwią przewidywanie i planowanie tras. Systemami, który może w tym pomóc jest oprogramowanie do planowania transportu firmy Solvertech.

 

Redukowanie kosztów transportu towarowego

Redukowanie kosztów transportu towarowego jest istotne z poziomu prowadzenia firmy transportowej lub logistycznej. Aby obniżyć koszty transportu, należy zastosować kilka  technik. Po pierwsze, zaleca się zoptymalizowanie trasy tj. min.: czasów przejazdu, kosztów obsłużenia oraz odległości docelowych. Można wykonać to za pomocą narzędzi do optymalizacji trasy.

Kolejną ważną rzeczą jest wybór rodzaju transportu i wdrożenie programu Lean Management (koncepcja szczupłego zarządzania), który może pomóc w zredukowaniu zbędnych wydatków. Istnieje kilka sposobów na zredukowanie kosztów transportu towarów. Najważniejsze z nich to: negocjowanie stawek dla przewoźników, wybór odpowiedniego przewoźnika, wybór właściwego rodzaju i wielkości opakowań, korzystanie z usługi przygotowywania zamówień przez przewoźnika, używanie odpowiednich narzędzi do wyliczania wysyłki, wykorzystywanie usługi kuriera, wykorzystywanie współpracy z firmami logistycznymi, wykorzystywanie usług poczty, wybór rodzaju transportu, wykorzystywanie opcji wysyłki zbiorczej i korzystanie z ofert promocyjnych przewoźników.