Artykuł   15. 5. 2024 System monitorowania pojazdów. Co to jest i jak działa?

Sprawdź czym jest monitorowanie pojazdów i na czym polega zadanie śledzenia trasy i zarządzania flotą pojazdów (ang. fleet management). Dowiedz się jak monitorowanie postępu zdarzeń na trasie poza wyznaczonym obszarem pomaga w terminowej realizacji dostaw.

Jak działa system monitorowania pojazdów?

system monitorowania pojazdów

Monitorowanie pojazdów to zadanie polegające na dokładnym śledzeniu trasy i zarządzania flotą pojazdów (ang. fleet management), monitorowaniu postępu zdarzeń na trasie poza wyznaczonym obszarem i zapewnieniu terminowej realizacji dostaw. W logistyce monitorowanie pojazdów obejmuje śledzenie floty samochodów ciężarowych lub dostawczych o masie do 3,5 tony. Są to pojazdy, które mogą przewozić towary od kilku do kilkunastu palet lub mogą to być transporty ładunków wielkogabarytowych. Biorąc pod uwagę wysoką wartość ładunku w stosunku do kosztów transportu, potrzeba monitorowania i zarządzania flotą pojazdów jest ważnym elementem podczas realizacji dostaw.

Firmy transportowe mają za zadanie zapewnić, że dostawa towarów przebiega płynnie i bez problemów, aby żaden nieplanowany przestój lub inne zdarzenie nie zwiększyło kosztów transportu. Te z kolei często nie są dodatkowo uwzględniane w rozliczeniu kosztów dostaw i są przyczyną kar umownych za zwłokę w dostawie. Te wiele innych powodów wpływa na potrzebę monitorowania i zarządzania flotą pojazdów, pełną kontrolę nad wydajnością kierowców i reagowania na incydenty na drodze. W tym artykule dowiesz się więcej o skutecznym monitorowaniu tras pojazdów, optymalizacji tras i sposobach obniżania kosztów transportu.

Czym jest monitoring pojazdów i zarządzania flotą pojazdów?

Najprościej rzecz ujmując, monitorowanie pojazdów obejmuje planowanie tras, zarządzanie flotą pojazdów, śledzenie tras pojazdów w czasie rzeczywistym w celu utrzymania pełnej kontroli nad flotą ciężarówek. Pozwala to przewoźnikom obniżyć koszty transportu poprzez efektywne określanie przebiegu trasy i lokalizacji tankowania oraz reagowanie na zdarzenia, takie jak wypadki, czy awarie, co pomaga w terminowej realizacji dostaw.

Monitoring pojazdów ciężarowych i dostawczych, obejmuje również inne elementy powiązane z zarządzaniem flotą samochodową, co wiąże ze sobą dwa kluczowe aspekty pracy:

Personel i menedżerowie floty

Pierwszym aspektem jest czynnik ludzki, który stanowi o zasadniczych umiejętnościach pracowników odpowiedzialnych za monitoring i zarządzanie flotą samochodową.  Monitoring samochodów i ciężarówek floty logistycznej wymaga ogromnej wiedzy od koordynatorów transportu i spedytorów, którzy musza mieć dobre rozeznanie sytuacji na drodze ale też szybko podejmować słuszne decyzje. Potrzeba na podejmowanie szybkich decyzji ma związek głównie z incydentami na drogach.

System monitorowania pojazdów i zarządzania flotą

Pracownicy muszą mieć dostęp do nowoczesnych narzędzi, które pomagają w monitorowaniu w czasie rzeczywistym i efektywne zarządzanie flotą samochodową. Jest to możliwe dzięki systemowi pozwalającemu na monitoring GPS pojazdów, który pozwala na planowanie podróży poprzez rysowanie trasy na mapie i wiele więcej.

Monitorowanie trasy

System monitorowania pojazdów pomaga w zarządzania flotą samochodową i obejmuje różne elementy zaprojektowane w celu usprawnienia obsługi i utrzymania floty pojazdów. Oto kilka kluczowych komponentów:

Monitoring GPS i śledzenie pojazdów

Wykorzystanie technologii GPS do monitorowania lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym, pozwala na efektywne wyznaczanie tras. Jest to funkcja, która pomaga w monitorowaniu zachowania kierowców, zapobieganiu kradzieżom, wjazdu w niedozwoloną strefę z opcją geofencing, czy też innym incydentom.

Telematyka z fleet management

Nowoczesne system są ściśle zintegrowane z urządzeniami w kabinie kierowcy ciężarówki. Pozwalają na gromadzenie i analizowanie danych z pojazdów, w tym prędkości, zużycia paliwa, diagnostyki silnika, stylu jazdy i innych. Dane te pomagają zoptymalizować wydajność floty, poprawić zużycie paliwa i zwiększyć bezpieczeństwo zarówno kierowców jak i ładunku.

Utrzymanie pojazdów: Planowanie przeglądów i obsługi

System monitoringu może pomagać w śledzeniu harmonogramów konserwacji pojazdów, w tym regularnych przeglądów, inspekcji i napraw. Ma to na celu zapewnienie optymalnego stanu pojazdów i zgodności z przepisami.

Spalanie aut, czyli kontrola zużycia paliwa

Monitorowanie zużycia paliwa jest niezwykle ważne podczas trasy. System monitoringu, znany szerzej jako fleet management, pozwala na identyfikacje nieefektywności i wdrażanie strategii mających na celu obniżenie kosztów paliwa. Jednym z przykładów strategii jest optymalizacja tras i skrócenie czasu postojów.

Zarządzanie kierowcami

System monitoringu pozwala na zarządzanie informacjami o kierowcach. Może przechowywać dana dotyczące licencji, tachografów, na temat odbytych szkoleń i okresowymi ocenami wydajności i zgodnością z przepisami. Jest to jeden z elementów, który zapewnia większą wydajność.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

System monitorowania pojazdów wspiera zgodność z wymogami regulacyjnymi, takimi jak przepisy dotyczące godzin pracy, kontrole pojazdów i standardy bezpieczeństwa kierowców.

Funkcja geofence

Geofence może mieć wpływ na zabezpieczanie pojazdów systemem geofencing, które może przestrzegać przed wjazdem w strefy dla ograniczonego ruchu ciężarówek objętego normą emisji spalin.

Zarządzanie zasobami

Funkcja ta pozwala na śledzenie i zarządzanie wszystkimi zasobami floty. W tym wypadku, obejmuje to kontrolę nad pojazdami, sprzętem i zapasami części. Ma to na celu zapewnienia optymalnego wykorzystania i zminimalizowania przestojów.

zarządzanie zasobami blog post 1

Systemy komunikacji

Kierowcy i spedytorzy w centrach logistycznych muszą mieć zapewnione narzędzia komunikacji. Dla kierowców i menedżerów floty, istnieje potrzeba takich funkcji jak dwukierunkowe wiadomości, alerty i powiadomienia. Celem tego jest ułatwienie skutecznej koordynacji i reagowania na incydenty.

Czas pracy kierowców i floty: raportowanie i analiza

Generowanie raportów i analiz dotyczących różnych aspektów działalności floty, w tym zużycia paliwa, kosztów napraw, zachowania kierowców i wskaźników wydajności to jedna z podstaw podczas generowania oszczędności. Z tego względu, system posiada funkcje identyfikacji trendów aby lepiej mapować obszary wymagające poprawy.

Ile kosztuje monitoring GPS?

Koszt monitorowania GPS dla ciężarówek i pojazdów dostawczych w ramach usług typu SaaS dla zarządzania flotą może się różnić w zależności od dostawcy usługi. Kolejnym mankamentem jest dostępność modelu cenowego oraz zakresu funkcji oferowanych w pakiecie.

Warto mieć na uwadze, że kontekście zarządzania flotą i dostępnych modeli w usługach typu SaaS w korzystnych cenach, można wspomnieć w kilku punktach:

Usługi SaaS do zarządzania flotą

Istnieje wiele platform SaaS (Software as a Service), które oferują kompleksowe rozwiązania do zarządzania flotą, w tym planowanie tras i monitorowanie pojazdów GPS.

Różnorodność modeli cenowych

Platformy oferują różne modele cenowe, które mogą obejmować opłaty miesięczne, opłaty licencyjne za użytkownika, opłaty za liczbę pojazdów we flocie lub opłaty za określone funkcje.

Opłaty związane z monitorowaniem GPS

Koszt monitorowania GPS jest zazwyczaj wliczony w ogólną cenę usługi SaaS. Często występuje opłata miesięczna lub roczna, która może się różnić w zależności od dostawcy usług i zakresu funkcji oferowanych w pakiecie. W wielu przypadkach, system te integrują powszechnie dostępne mapy satelitarne, co nie wpływa na podwyższenie ich ceny.

Zależność kosztu od funkcji

Koszt monitoringu GPS może również zależeć od dodatkowych funkcji. Mogą należeć do nich, takie jak raportowanie, analiza danych, integracja z innymi systemami itp. Im bardziej zaawansowane funkcje są potrzebne, tym wyższe mogą być opłaty. Ma to związek również z czasem potrzebnym na onboarding nowych klientów oraz ewentualnymi modyfikacjami i integracjami z magazynem, czy dystrybucją.

Dostępność bezpłatnych okresów próbnych

Niektórzy dostawcy usług oferują bezpłatne okresy próbne, jak np. miesięczny test z rzeczywistymi danymi. Dzięki temu, firmy mogą przetestować platformę przed podjęciem decyzji o zakupie. Jest to świetna okazja do oceny, czy dany model cenowy i funkcje spełniają potrzeby floty.

Wsparcie techniczne i aktualizacje

Przy kontraktowaniu platformy, warto również rozważyć, czy umowa obejmuje wsparcie techniczne i regularne aktualizacje oprogramowania. W wielu przypadkach firmy też nie oferują usługi w lokalnym języku, co może wpłynąć na całkowity koszt korzystania z platformy oraz problemy z jej użytkowaniem.

Efektywne zarządzanie flotą samochodową i monitorowanie pojazdów z aplikacja mobilną

Skuteczne monitorowanie nie jest możliwe bez dostępu do urządzeń mobilnych, zarówno dla kierowców, jak i spedytorów monitorujących trasę. Niezwykle ważne jest, aby dostęp do urządzenia mobilnego miał również menedżer floty, aby mógł zdalnie sprawdzać trasę i w razie potrzeby otrzymywać powiadomienia.

Tych elementów jest znacznie więcej, dlatego dostęp do urządzeń mobilnych jest niezwykle istotny. Aplikacja mobilna do monitorowania pojazdów i planowania tras to jedna z najczęstszych opcji wybieranych przez firmy spedycyjne do zarządzania flotą, czasem także przez kierowców. Aplikacja mobilna do monitorowania i planowana tras gwarantuje niektóre z tych elementów:

Usprawniona komunikacja w zarządzania flotą pojazdów

Oferuje szybką i bezpośrednią komunikację między dyspozytorem, kierowcą i klientem, eliminując potrzebę uciążliwej papierkowej roboty, z możliwością korzystania z aplikacji na różnych urządzeniach mobilnych.

Pełny przegląd zadań podczas zarządzaniu flotą

Zapewnia pełną listę zadań w zoptymalizowanej kolejności w celu efektywnego zarządzania zadaniami, dostępną w dowolnym miejscu z mobilnością.

Monitorowanie aktywności

Dokładnie śledzi status zadania, czas i lokalizację, umożliwiając efektywne zarządzanie flotą z dowolnego urządzenia mobilnego.

Dokumentacja fotograficzna i podpis klienta

Umożliwia dodawanie zdjęć, takich jak dowód dostawy lub uszkodzenia towarów, do zamówień, zapewniając pełną dokumentację procesu, dostępną na urządzeniach mobilnych.

Kody QR/Bar

Wykorzystuje kody QR/Bar do szybkiego przetwarzania i identyfikacji zamówień, automatycznie generując alerty, gdy paczka jest niewłaściwie obsługiwana, zapewniając mobilność i elastyczność procesów logistycznych.

Nawigacja do miejsca docelowego

Zapewnia szybki dostęp do nawigacji, w tym Google Maps, Waze, Apple Maps, zapewniając płynne dotarcie do miejsca docelowego bez kłopotów, z możliwością korzystania na urządzeniach mobilnych.

Automatyzacja raportów

Automatycznie generuje raporty, dowody dostawy i faktury w oparciu o aktualny status zamówienia, usprawniając procesy administracyjne, z możliwością przeglądania z poziomu każdego urządzenia mobilnego.

Zalety monitorowania i zarządzania flotą pojazdów z dedykowanym systemem

Monitorowanie GPS pojazdów zapewnia więc szereg korzyści dla zarządzania flotą. Nie ulega wątpliwością, że w tym wypadku spedytorzy mogą liczyć na poprawę efektywności, obniżenie kosztów operacyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa kierowców.

Fleet management: Nawigacja do ciężarówki

Dzięki monitorowaniu GPS możemy zapewnić dokładną nawigację dla kierowców ciężarówek. Jest to funkcjonalność, która pozwala im unikać korków, skracać czas przejazdu i zwiększać efektywność dostaw.

Mobilna aplikacja do planowania trasy

Dostęp system do monitorowania tras na urządzeniach mobilnych umożliwia kierowcom planowanie optymalnych tras z uwzględnieniem aktualnego ruchu drogowego i innych czynników. To przekłada się na oszczędność czasu i paliwa.

Niższy koszt logistyczny

Dzięki monitorowaniu GPS możemy optymalizować trasy i zarządzać flotą w bardziej efektywny sposób. Firmy logistyczne i spedytorzy mogą zmniejszyć koszty operacyjne związane z paliwem, lepiej kontrolowane karty paliwowe, oraz czas pracy kierowców.

Eco driving

Monitorowanie GPS umożliwia identyfikację nieoptymalnych zachowań kierowców. Należą do nich m.in. nadmierne przyspieszanie czy długotrwałe postoje. Pozwala to na wprowadzenie strategii eco driving, zmniejszając zużycie paliwa i emisję szkodliwych substancji. O Eco driving pisaliśmy również w artykule: ekologiczna flota

Planowanie trasy przejazdu

Dzięki dokładnym danym na temat lokalizacji pojazdów i aktualnego ruchu drogowego, można efektywnie planować trasy przejazdu, unikając korków i opóźnień oraz planować miejsca tankowania pojazdów.

Zarządzanie flotą

Monitorowanie GPS umożliwia śledzenie floty w czasie rzeczywistym, co ułatwia zarządzanie harmonogramami dostaw. Spedytorzy mają możliwość na łatwą koordynację działań oraz szybką reakcję na nieprzewidziane sytuacje.

Geofencing

Funkcja geofencingu pozwala na ustawienie wirtualnych granic na mapie, dzięki czemu można monitorować, kiedy pojazdy wjeżdżają lub opuszczają określone obszary. Funkcja jest niezwykle przydatna do kontroli czasu pracy, bezpieczeństwa i optymalizacji tras.

Podsumowanie zarządzania flotą

Firmy transportowe muszą zapewnić wydajność i bezpieczeństwo łańcuch dostaw, unikając nieplanowanych przestojów i incydentów, które mogą zwiększyć koszty transportu i prowadzić do kar umownych. Monitorowanie floty ciężarówek, wydajności kierowców i incydentów drogowych jest kluczem do zapewnienia wydajnej dostawy.

Odpowiednie narzędzia, takie jak systemy monitorowania GPS i aplikacje mobilne, umożliwiają zarządzanie trasami, śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym, optymalizację tras i redukcję kosztów transportu. Aby dowiedzieć się więcej o korzyściach z monitorowania floty i jak zacząć, skontaktuj się z nami już dziś!

FAQ

Czym jest skomputeryzowane monitorowanie pojazdów?

Skomputeryzowane monitorowanie pojazdów to proces wykorzystujący zaawansowane technologie informatyczne. Należą do nich takie jak systemy GPS i telematyka, które służą do śledzenia floty pojazdów i zarządzania nią. Systemy monitorowania zbierają dane na temat lokalizacji, prędkości, zużycia paliwa, zachowania kierowcy i wielu innych. Pozwala to, na efektywne planowanie tras, optymalizację kosztów, zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę wydajności operacyjnej floty.

Ile kosztuje monitorowanie pojazdów?

Koszt monitorowania pojazdów może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj wybranej technologii (np. GPS, telematyka), liczba pojazdów we flotach, zakres funkcji oferowanych przez system oraz model cenowy dostawcy usług. Typowe modele cenowe obejmują opłaty miesięczne, opłaty licencyjne za użytkownika lub opłaty za liczbę pojazdów we flotach. Koszty mogą również zależeć od dodatkowych usług, takich jak wsparcie techniczne i aktualizacje oprogramowania.

Jaki jest najlepszy system monitorowania floty pojazdów ciężarowych?

Wybór najlepszego systemu monitorowania floty pojazdów ciężarowych zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań firmy. Istnieje wiele renomowanych systemów oferujących zaawansowane funkcje monitorowania, takich jak aplikacja Freya firmy SolverTech. Wybierając najlepszy system, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak dostępność funkcji, łatwość obsługi, wsparcie techniczne, koszt i opinie innych użytkowników.