Artykuł   11. 7. 2024 Nawigacja dla ciężarówek: system do nawigacji

Nawigacje dla ciężarówek to urządzenia służące do wyznaczania trasy pojazdów do miejsca docelowego w trakcie realizacji zadań transportowych. To również urządzania działające w oparciu o system planowania tras. Zobacz jak optymalizować koszty i jakie korzyści mają managerowie, dyspozytorzy

Nawigacje dla ciężarówek to urządzenia służące do wyznaczania trasy pojazdów do miejsca docelowego w trakcie realizacji zadań transportowych i logistycznych. Kierowcy ciężarówek, spedytorzy i menedżerowie transportu często zastanawiają się, które urządzenie do nawigacji dla ciężarówek będzie dla nich najlepsze.

nawigacja dla ciężarówek

Biorąc pod uwagę, że nawigacja dla ciężarówek to także oprogramowanie odpowiedzialne za planowanie tras i optymalizację kosztów dostaw, wybór obu tych narzędzi jest jak najbardziej uzasadniony.

To właśnie oprogramowanie do planowania tras jest najważniejszą częścią realizacji dostaw. Opierając się na możliwościach oprogramowania, możemy planować trasy bardziej efektywnie, ale też lepiej dopasować je do naszych indywidualnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy Twoja firma działa w przemyśle ciężkim, handlu e-commerce, czy wysokich standardów w branży healthcare, dzięki dobrze dobranemu systemowi nawigacji dla ciężarówek jesteś w stanie poradzić sobie z zadaniami obejmującymi nawet 13 000 zamówień dziennie.

W tym artykule wyjaśniamy więcej na temat tego, jakie funkcje powinno posiadać urządzenie nawigacyjne dla ciężarówek i jaki system powinien być dostępny, aby zapewnić flocie ciężarówek Twojej firmy najbardziej optymalny sposób zarządzania czasem kierowców, planowania tras i szybkich dostaw.

Nawigacja do ciężarówki do planowania tras 

Nawigacja dla ciężarówki to koncepcja, która wskazuje jednocześnie na dwa elementy. Jest to sprzęt, który powinien posiadać określone podzespoły i części oraz oprogramowanie, które odpowiada za planowanie trasy.

Dobrze dobrany sprzęt jest bardzo ważny i przede wszystkim poprawia komfort jazdy kierowcy. Jeszcze ważniejszym elementem jest waga sprzętu, która spoczywa w rękach menadżerów, którzy decydują o wyborze najbardziej kompatybilnego urządzenia.  Typowa nawigacja do ciężarówek powinna zawierać te elementy:

  • Ekran dotykowy lub ekran LCD o odpowiednim rozmiarze do wygodnego odczytu map i danych.
  • Procesor zapewniający płynne działanie i szybkie przetwarzanie informacji.
  • Moduł GPS do określania aktualnej pozycji pojazdu i zapewniania dokładnych wskazówek nawigacyjnych.
  • Pamięć wewnętrzna lub gniazdo karty pamięci do przechowywania map i danych tras.
  • Łączność bezprzewodowa, taka jak Bluetooth lub Wi-Fi, umożliwiająca synchronizację z innymi urządzeniami oraz pobieranie aktualizacji map i oprogramowania.
  • Wbudowany głośnik lub możliwość podłączenia zewnętrznego głośnika do komunikatów głosowych.
  • Zasilanie z gniazda zapalniczki lub bezpośrednio z akumulatora pojazdu.
  • Opcjonalne funkcje dodatkowe, takie jak kamery cofania, monitorowanie ruchu drogowego i czytnik kart paliwowych.

Nawigacje dla ciężarówek mogą różnić się specyfikacjami i dodatkowymi funkcjami w zależności od producenta i modelu. A jednak nadal, najważniejszym elementem urządzenia jest software, który służy do planowania tras i optymalizacji dostaw. W wielu okolicznościach, nowoczesny system planowania tras działa w oparciu o aplikacje webowe, co oznacza, że może działać na dowolnym urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu.

Działanie tego typu aplikacji polega na tym, ze system poprzez połączenie przez API z mapami Google, pozwala na dokładne planowanie tras w czasie rzeczywistym. Poniżej opisaliśmy pozostałe funkcji systemu do planowania tras:

Generowanie optymalnych tras

System analizuje dane dotyczące tras, ograniczeń czasowych i pojazdów w celu planowania najbardziej wydajnych tras dostaw.

Zarządzanie trasami

Umożliwia planowanie, edytowanie i monitorowanie tras dostaw, w tym dodawanie, usuwanie i modyfikowanie punktów docelowych. Pomocny jest też system monitorowania pojazdów

Integracja GPS

Umożliwia wysyłanie wygenerowanych tras bezpośrednio do systemów GPS w pojazdach, ułatwiając kierowcom ich szybką realizację.

Obliczanie czasu i odległości

System automatycznie oblicza szacowany czas i odległość dla każdej zaplanowanej trasy, biorąc pod uwagę natężenie ruchu i inne czynniki.

Optymalizacja obciążenia

Zapewnia optymalne wykorzystanie ładowności pojazdów poprzez efektywną dystrybucję towarów na trasach dostaw.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym postępu realizacji trasy i zapewnia powiadomienia o wszelkich opóźnieniach lub zmianach trasy.

Raportowanie, analityka i KPI

System zapewnia generowanie raportów dotyczących wydajności trasy, zużycia paliwa, czasu podróży i innych kluczowych wskaźników w celu analizy i optymalizacji operacji logistycznych.

Integracja z innymi systemami

System bez trudu ma możliwość integracji z systemami zarządzania magazynem, systemami CRM i innymi narzędziami logistycznymi w celu zapewnienia spójnego zarządzania danymi i procesami logistycznymi.

Wieloetapowe planowanie tras

Obsługa planowania tras z wieloma miejscami docelowymi na jednej trasie, z uwzględnieniem kolejności dostaw i odbiorów.

Elastyczność i szeroka konfigurowalność

Zapewnia możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb i wymagań firmy poprzez konfigurację zasad i preferencji planowania tras. W wielu przypadkach system może być nieznacznie modyfikowany przez dostawcę w ramach lepszego dopasowania do potrzeb firmy.

Elementy oprogramowania powyżej pokazują, że dzisiejsze rozwiązanie nawigacji do ciężarówek to nie tylko sprzęt ale przede wszystkim oprogramowanie. Jest to tym bardziej istotne, że oprogramowaniem jest często aplikacja mobilna, która może funkcjonować na każdym urządzeniu mobilnym.

Jak wybrać mobilną aplikacja do planowania tras? 

Jak wspomnieliśmy na samym początku tego artykułu, wybór odpowiedniej nawigacji dla ciężarówki jest częstym wyzwaniem dla menedżerów odpowiedzialnych za transport. Wybierając system nawigacji dla ciężarówki, bardzo ważne jest, aby wybór opierał się na kilku czynnikach, ale także przynosił korzyści trzem typom użytkowników, od menedżerów po spedytorów i samych kierowców.

Podczas wyboru nawigacji dla ciężarówki do planowana tras, managerowie powinny zwrócić uwagę na te kryteria:

Specjalizacja dla ciężarówek

Należy mieć pewność, że nawigacja jest zaprojektowana specjalnie dla ciężarówek. Biorąc pod uwagę ograniczenia wysokości, wagi, długości i szerokości, a także zakazy ruchu dla ciężarówek, które powinny być niektórymi z opcji nawigacji.

Aktualizacje map i danych

Nawigacja powinna oferować regularne aktualizacje systemu i zadbać o aktualność map i danych tras. To wszystko po to, aby zapewnić dokładność nawigacji i uwzględnić zmiany w infrastrukturze drogowej.

Specjalistyczne funkcje

Nowoczesne nawigacje oferują funkcje specyficzne dla ciężarówek, takie jak planowanie trasy uwzględniające punkty załadunku i rozładunku. Ponadto, użytkownik może oznaczać szczególne miejsca na mapie, jak place poboru opłat lub parkingi dla ciężarówek.

Intuicyjny interfejs użytkownika

Nawigacja powinna mieć prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia łatwą obsługę nawet podczas jazdy.

Zintegrowane funkcje komunikacyjne

System nawigacji powinien oferować zintegrowane funkcje komunikacyjne, takie jak zestaw głośnomówiący do telefonów, alerty drogowe lub ostrzeżenia o zagrożeniach na drodze.

Kompatybilność z innymi urządzeniami

Należy mieć pewność, że nawigacja jest kompatybilna z innymi urządzeniami w pojeździe. Często chodzi tu o integracje z takimi urządzeniami jak tachografy cyfrowe, itp.

Modyfikowalna ilość użytkowników

System nawigacji powinien pozwalać na dodanie dowolnej liczby użytkowników, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na kierowców lub z innych przyczyn.

Mniejszy koszt logistyczny jako korzyści dla managerów  

Wybór systemu nawigacji dla ciężarówek powinien przynieść znaczące korzyści trzem grupom użytkowników. Menedżer powinien podejmować decyzje w celu zabezpieczenia płynności finansowej firmy, a więc skupić się na niższych kosztach tranzytu, co ma wpływ na ogólną redukcję kosztów logistycznych.

Aplikacje mobilne do planowanie tras, jako rodzaj nawigacji do ciężarówek dostarcza tych korzyści managerom transportu:

Dokładne informacje do oceny wydajności

Dostarczanie szczegółowych danych do dokładnej oceny wydajności kierowców i kosztów związanych z trasami dostaw umożliwia dokładniejsze podejmowanie decyzji w celu optymalizacji operacji logistycznych.

Poprawa obsługi klienta

System do nawigacji i planowania tras jest wpływa na utrzymanie i zadowolenie klientów. Dzięki lepszym informacjom i szybszym reakcjom na zmiany, firmy mogą zaoferować swoim klientom bardziej satysfakcjonującą współpracę.

Zwiększona wydajność

Zwiększona wydajność pracowników, jak np. dyspozytorów i spedytorów oznacza lepsze zarządzanie trasami, szybszą reakcję na zmiany i optymalne wykorzystanie zasobów, co skutkuje oszczędnością czasu i kosztów.

nawigacja dla ciężarówek 2

nawigacja dla ciężarówek

Pełna kontrola nad przewoźnikami

Pełna kontrola nad przewoźnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi umożliwia lepsze zarządzanie dostawami, monitorowanie jakości usług i minimalizację ryzyka związanego z partnerami zewnętrznymi.

Spersonalizowane wsparcie planowania

System planowanie tras zapewnienia narzędzia wsparcia dla spersonalizowanego planowania tras. Pozwala firmom dostosować strategię logistyczną do ich indywidualnych potrzeb i warunków operacyjnych, co skutkuje bardziej wydajnymi i elastycznymi operacjami.

Automatyzacja fakturowania

Automatyzacja procesu fakturowania eliminuje potrzebę ręcznego przetwarzania danych i faktur. Ta możliwość nie tylko oszczędza czas i koszty administracyjne, ale także zmniejsza ryzyko błędów i opóźnień w procesie fakturowania.

Nawigacja do ciężarówki i korzyści dla dyspozytorów

Drugą ważną grupą w wyborze nawigacji są spedytorzy, planiści transportu, dyspozytorzy i wszyscy pracownicy administracyjni w logistyce, którzy są odpowiedzialni za bezpośrednie działania w zakresie planowania tras i ruchu ciężarówek.

Zalety korzystania z systemów nawigacji dla optymalizacji transportu ciężarowego z systemami planowania tras dla dyspozytorów, są widoczne na kilku obszarach:

Informacje o dostarczonych i niedostarczonych zleceniach

W kontekście planowania transportu kluczowe znaczenie mają szczegółowe informacje o dostarczonych i niedostarczonych zleceniach. Pozwala to monitorować realizację trasy, identyfikować potencjalne problemy i podejmować odpowiednie działania naprawcze w celu zapewnienia terminowej dostawy towarów.

Śledzenie zmian trasy

Śledzenie odchyleń od zaplanowanej trasy pozwala reagować w czasie rzeczywistym na zmieniające się warunki drogowe. Ponadto, pozwalają unikać opóźnień i minimalizować ryzyko niedotrzymania harmonogramu dostaw. W rezultacie, przekłada się to na bardziej efektywne zarządzanie trasami i zapewnienie ich optymalnego wykorzystania.

Bieżąca lokalizacja pojazdów

Dyspozytorzy mają możliwość śledzenia bieżącej lokalizacji pojazdów umożliwia monitorowanie postępu tras w czasie rzeczywistym. Pozwala to szybko reagować na zmiany i nieprzewidziane sytuacje oraz optymalizować planowanie kolejnych odcinków trasy.

Przegląd obsługi opakowań

Monitorowanie obsługi opakowań jest ważne w kontekście transportu, ponieważ pozwala śledzić ilość przewożonych towarów oraz zarządzać zapasami i pojemnością pojazdów. W wielu przypadkach,  pozwala to zoptymalizować proces załadunku i rozładunku oraz zminimalizować koszty transportu.

Przeglądy czasów rozładunku / załadunku

Dokładne przeglądy czasów rozładunku i załadunku pozwalają na identyfikację potencjalnych obszarów problemowych i punktów, które wymagają optymalizacji. Poprawa efektywności tych procesów przyczynia się do skrócenia czasu trwania tras i zwiększenia wydajności floty.

Możliwość natychmiastowej aktualizacji trasy

Możliwość natychmiastowej aktualizacji trasy w przypadku zmiany warunków drogowych, awarii pojazdu lub innych nieprzewidzianych sytuacji jest kluczowa dla zapewnienia płynności realizacji dostaw. Dyspozytorzy mogą planować bardziej wydajnie aby uniknąć opóźnień i zagwarantować terminową dostawę towarów.

Korzyści dla kierowców z nawigacji dla ciężarówek

Trzecią grupą są kierowcy. Jednak hierarchia w podejmowaniu decyzji o wyborze nawigacji nie zmienia roli kierowców w powodzeniu dostawy przesyłek. Rola kierowców jest niezwykle ważna, jeśli chodzi o wybór nawigacji, i powinni oni brać czynny udział w doborze nawigacji do ciężarówek.

Oto niektóre z korzyści dla kierowców wykorzystujących nawigacje i zintegrowany system do planowania tras:

nawigacje dla ciezarowek

Szybkie połączenie z dyspozytorem

Szybki i łatwy dostęp do dyspozytora umożliwia kierowcom szybkie zgłaszanie problemów, otrzymywanie instrukcji dotyczących trasy i reagowanie na zmiany w harmonogramach dostaw w czasie rzeczywistym.

Spersonalizowane wiadomości SMS do klientów

Możliwość wysyłania spersonalizowanych wiadomości SMS do klientów umożliwia skuteczne raportowanie statusu dostawy, potwierdzanie zamówień i przekazywanie istotnych informacji logistycznych. Wszystko to, ma pozytywny wpływ na doświadczenia klientów.

Płatność kartą przez telefon

Możliwość dokonywania płatności kartą przez telefon pozwala kierowcom sprawnie i wygodnie realizować transakcje bez użycia gotówki. W ten sposób, system wpływa na obsługę klienta i upraszczając proces płatności.

Plan trasy, lista klientów

Dostęp do mapy trasy oraz listy klientów i przedmiotów do dostarczenia/odebrania umożliwia kierowcom efektywne zarządzanie dostawami oraz unikanie błędów.

Cyfrowe dzienniki dostaw

Możliwość tworzenia cyfrowych dzienników przekazania ze zdjęciami i podpisami ułatwia dokumentowanie procesu dostawy.

Ładowanie i wydawanie za pomocą kodów EAN / QR  (H3)

Wykorzystanie kodów EAN lub QR podczas załadunku i wydawania towarów umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację produktów oraz automatyczne przechowywanie danych. To przyspiesza procesy magazynowe i zwiększa wydajność pracy.

Połączenie z preferowaną nawigacją mobilną

Integracja z preferowaną nawigacją mobilną umożliwia kierowcom szybkie i płynne planowanie tras oraz optymalne wykorzystanie dostępnych narzędzi komunikacyjnych. W ten sposób firmy skracają czas podróży i minimalizując ryzyko błędów nawigacyjnych.

Podsumowanie

Nawigacja dla ciężarówek z systemem do planowania tras jest ważnym narzędziem zarówno dla spedytorów, dystrybutorów, kierowców, menedżerów transportu. System jest doskonałym narzędziem wspierającym efektywne planowanie tras i optymalizującym koszty dostaw. Wybór odpowiedniego systemu nawigacji i oprogramowania do planowania tras ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania flotami pojazdów ciężarowych i operacjami logistycznymi.

Zintegrowane rozwiązania, które oferują zarówno nawigację sprzętową, jak i zaawansowane oprogramowanie do planowania tras, umożliwiają lepszą kontrolę procesu dostawy. Ponadto, system wpływa na poprawę obsługi klienta i zwiększenie wydajności ogólnych operacji logistycznych.

Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania nawigacji i planowania tras dla floty ciężarówek skontaktuj się z nami już dziś. Nasze zintegrowane rozwiązania zapewnią Ci kontrolę nad procesem dostaw i zwiększą wydajność operacji transportu.

 

FAQ

Co to jest nawigacja dla ciężarówek i system planowania tras?

Nawigacja dla ciężarówek to kompleksowe urządzenie i oprogramowanie do wyznaczania optymalnych tras dla ciężarówek w operacjach transportowych i logistycznych. System integruje sprzętowe komponenty nawigacyjne z zaawansowanym oprogramowaniem do planowania tras, umożliwiając efektywne zarządzanie flotą i optymalizację kosztów dostaw.

Jakie są kluczowe cechy systemu nawigacji i planowania tras dla ciężarówek?

Typowe urządzenie nawigacyjne dla ciężarówek powinno być wyposażone w ekran dotykowy, moduł GPS, pamięć wewnętrzną, łączność bezprzewodową i opcjonalne dodatki, takie jak kamery cofania lub monitorowanie ruchu drogowego. Z kolei system planowania tras oferuje optymalne generowanie tras, zarządzanie trasami, integrację GPS, obliczanie czasu i odległości, monitorowanie w czasie rzeczywistym, raportowanie, analizę i integrację z innymi systemami.

Jakie są korzyści dla różnych użytkowników systemu nawigacji ciężarówek i planowania tras?

Menedżerowie transportu mogą korzystać z niższych kosztów logistycznych, dokładnych informacji dotyczących oceny wydajności, lepszej obsługi klienta i zwiększonej produktywności. Dla dyspozytorów ważne są informacje o dostarczonych i niedostarczonych zleceniach. Śledzenie zmian od trasy, bieżąca lokalizacja pojazdów i przegląd dostawy paczek. Kierowcy z kolei korzystają z szybkiego połączenia z dyspozytorem, spersonalizowanych wiadomości SMS do klientów, płatności kartą przez telefon, a także planowania tras i zarządzania dostawami.